Ur "Våra förslag för Örebro kommun 2015-2018"

Lyssna

Alla människor har samma värde. Snäva könsroller och brist på jämställdhet mellan kvinnor och män begränsar människors fria val.

Vi vill

  • att våra offentliga miljöer ska vara fullt tillgängliga för alla.
  • avskaffa osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
  • ge kommunalt anställda medarbetare rätt till önskad tjänstgöringsgrad.
  • införa genuspedagogik och anti-rasistiskt och normkritiskt arbete i alla förskolor och skolor.
  • att kommunen aktivt söker upp och tar initiativ till samarbete med ideella föreningar. Vi vill stödja brobyggande verksamhet, exempelvis kopplat till flyktingmottagande och undervisning i svenska för invandrare (SFI).
  • utveckla de kommunala familjecentralerna i deras roll för minskad segregation och förebyggande arbete. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: