Kultur för äldre

Lyssna

Andelen äldre i befolkningen fortsätter att stiga fram till 2025. I grunden är det positivt att fler får vara friska längre, men det ställer krav på vården och kräver fler meningsfulla aktiviteter för äldre för att förebygga isolering och främja en god livskvalitet.

Miljöpartiet vill

  • Kulturrundan får fortsatt stöd
  • Sång och musik ska öka på alla boenden, i synnerhet på demensboenden
  • Hemtjänsten och omsorgen ska bli bättre på att nyttja kommunens bibliotek åt alla som är intresserade, oavsett om man bor hemma eller på olika former av särskilda boenden
  • Kulturprojekt för äldre ska få kommunalt stöd

Kulturprojekt ska finnas även för dem som har svårt att själva ta sig till kulturen. Antingen genom att kulturen uppsöker dem på boenden för äldre eller funktionsnedsatta eller att transport ordnas till teater, konserter eller konstutställning med fokus på kultur som ger igenkänningseffekter,  speciellt med tanke på dementa.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: