Ur "Våra förslag för Örebro kommun 2015-2018"

Lyssna

Skolan i Örebro ska vara en hälsosam arbetsplats för både elever och personal. Den ska vara en trygg och lugn miljö där lärande får vara i fokus.

Vi vill

  • höja lärarnas löner och anställa mer administrativ personal. Då kan lärarna fokusera på att undervisa.
  • minska barngruppernas storlek på förskolorna och skapa fler barnomsorgsplatser. 
  • utöka Kulturskolans verksamhet. Den ska ha låga avgifter och vara tillgänglig för alla barn i deras närmiljö. 
  • införa en köttfri dag och fler eko-logiska och närproducerade produkter inom skola och äldreomsorg.
  • att alla äldre som vill ska få en plats på ett vård- och omsorgs-boende. 
  • erbjuda vård- och omsorgs- boenden med tillgång till trädgård, odlingslotter och kontakt med djur. 
  • bygga en simhall och på sikt en motionsanläggning i Vivalla.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: