Socialpolitik

Lyssna

Örebro kommuns två socialnämnder ansvarar för förebyggande arbete inom respektive geografiskt område. Vårdens, omsorgens och socialtjänstens resultat är en avgörande del för hela samhällets kvalitet. Livskvalitet och förebyggande åtgärder går hand i hand.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill satsa på fler socialsekreterare i Örebro kommun, för att minska deras arbetsbörda och erbjuda stöd till fler
  • Förstärkt stöd till ungas psykiska ohälsa
  • Dagverksamhet för de hemlösa ska utvecklas och ska finnas tillgänglig hela dagen, året om

Oavsett om man bor hemma eller i annat boende måste varje dag innehålla ett antal livsbejakande inslag för varje människa. Det förebyggande arbetet kring familjeomsorg, socialjour, missbruksvård och ungdomsvård måste öka. För Miljöpartiet handlar det om att skapa hållbara människor.

Örebro kommun ska vara en öppen stad för alla som vill komma hit. Socialtjänsten måste utökas för att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för dem som jobbar där, och för att ge en service som möter alla behov. Vi budgeterar ytterligare 8,4 miljoner kronor till socialtjänstens behov av fler socialsekreterare.

Många unga mår tyvärr allt sämre. Det gäller speciellt HBTQ-personer,  och barn och unga som upplevt obehagliga saker i sitt forna hemland.

Samverkan mellan landstingets psykiatri och kommunens socialpsykiatri måste förbättras. Insatserna måste utgå från den enskilde personens samlade behov och önskemål, i syfte att säkerställa en god livskvalitet för individen. Människor som av olika anledningar fallit mellan stolarna och saknar bostad riskerar att få stora svårigheter att komma tillbaka i eget boende. Om den hemlöse först får en egen bostad kan nästa steg tas i arbetet med övriga problem, t ex missbruk, psykosociala problem mm.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Folkhälsa