Våld i nära relationer

Lyssna

Det är viktigt att varje människa blir bemött med respekt i alla kommunens verksamheter. Det pågår redan ett värdegrundsarbete i kommunen, och vill vi att diskussionen kring värdegrunder ska hållas levande inom de sociala verksamheterna.

Miljöpartiet vill

  • Realisera Örebro kommuns handlingsplan för insatser vid våld i nära relationer,
  • Säkra resurser till Kvinnohuset och dess barnverksamhet,
  • Att kommunen aktivt ska arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck,
  • Arbeta med såväl rehabilitering av förövare av våld i nära relationer som förebyggande arbete.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Det drabbar framför allt kvinnor och våldsutövaren är oftast en man. En del av förklaringen kan finnas i förlegade könsroller, där pojkar och män sen tidig ålder uppmuntras till och tillåts använda psykiskt eller fysiskt våld, mot kvinnor och andra män. Våld inom samkönade relationer är ett problem som osynliggörs i stor utsträckning. Därför är det viktigt att personalen som möter våldsoffer har relevant kompetens. Miljöpartiet vill utöver Kvinnohuset även stödja mansmottagningar och satsa på förebyggande verksamhet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: