Orust

Våra prioriteringar

Miljö och hälsa.

Livsmiljön påverkar vår hälsa.

Skola och utbildning.

En väl fungerande Utbildning, Förskola och Fritids är en av förutsättningarna för kommunens utveckling.

Klimat.

Orust energi och klimatneutralt 2020.

Hav, vatten och fiske.

Vi kämpar för ett friskt hav.

Arbete - Nya jobb.

Heltidstjänsten som grund i den kommunala verksamheten.

Det vi gör idag formar det liv vi lever i framtiden..

Kunskaperna om vad som krävs för att skapa en hållbar utveckling finns och det är här och nu som omställningen måste ske. Miljöpartiet vill driva på för en grön omställning som skapar nya jobb, ökad trygghet och ett starkare samhälle, där alla kan känna sig delaktiga.

Miljöpartiet de gröna Orust

Kontakt