Orust

Välkommen till Miljöpartiet på Orust!

INSTAGRAM  -  FACEBOOK | Bli medlem

Våra prioriteringar

Miljö och hälsa.

Livsmiljön påverkar vår hälsa.

Skola och utbildning.

En väl fungerande Utbildning, Förskola och Fritids är en av förutsättningarna för kommunens utveckling.

Klimat.

Orust har en energi- och klimatstrategi från 2017 (2017-2030) som klubbades i KF. Nu jobbar vi hårt för att strategin ska bli verklighet.

Hav, vatten och fiske.

Vi kämpar för ett friskt hav.

Arbete - Nya jobb.

Heltidstjänsten som grund i den kommunala verksamheten.

Det vi gör idag formar det liv vi lever i framtiden..

Kunskaperna om vad som krävs för att skapa en hållbar utveckling finns och det är här och nu som omställningen måste ske. Miljöpartiet vill driva på för en grön omställning som skapar nya jobb, ökad trygghet och ett starkare samhälle, där alla kan känna sig delaktiga.

Miljöpartiet Orust

Kontakt