Valmanifest 2018 - 2022

Lyssna

Miljöpartiet de gröna i Osby kommun värnar om en kommun där människor ska kunna leva bra och utvecklas som individer.

Klimatet och miljön är vår tids ödesfråga, därför vill vi

 • att det utarbetas en strategi för en giftfri miljö i kommunens verksamhet, med början i förskolan.

 • att kommunen ska minska användningen av plast- och engångsmaterial. 

 • att kommunen ska minska på energianvändningen genom smart elanvändning respektive produktion i verksamheten, samt göra en omställning till fossilbränslefri kommun.

 • att Osby kommun skapar ett ”vattenrike”, och vidtar åtgärder för renare dagvatten, vattendrag, sjöar och hav.

 

Infrastruktur är grundbulten för att skapa tillväxt och välfärd, därför vill vi

 • att Osby kommun satsar på infrastruktur som gynnar ett hållbart resande, privat så väl som vid arbete. Det ska vara enkelt och trivsamt att resa hållbart.

 • att fler ska cykla och mer, därför ska cykelvägar och cyklars utrymme ses över och uppgraderas. Cykelvägarna ska vara sammanhängande och skyltade till vart de leder.

 • att Osby kommun gynnar hållbara transporter med tåg, samt en omlastningsstation vid industrispåret där gods på väg kan omlastas till gods på tåg. 

 

Kultur och vad vi gör på fritiden skapar välbefinnande, identitet och gemenskap, därför vill vi

 • att musikskolan utökas till en kulturskola, där också bildkonsten och scenkonsten får plats.

 • att ett varmbad inrättas för rehab-bad i Osby.

 • att Osby kommun satsar på att bli en kommun med brett utbud av ungdomsverksamhet inom idrott och kultur.

 

Bostäder är samhällets motor, därför vill vi

 • att Osby kommun ska kunna erbjuda ett varierat boende av god standard efter människors behov och efterfrågan.

 • att bostadsmiljön är barnvänlig och bilfri.

 • att med ett ökat bostadsbyggande ska vi kunna locka nya invånare till kommunen.

 

Skola, vård och omsorg är välfärdens kärna, därför vill vi

 • att Osby kommun kan erbjuda god vård och omsorg, och rusta kommunen för framtida utmaningar med allt fler äldre invånare.

 • att varje större ort ska ha en trygg grundskola, samt att det ska finnas ett högstadium i Lönsboda och ett i Osby.

 • att förskolan ska finnas i alla orter, även i de mindre, och vara nära skog, mark och samhälle.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: