Barn och ungdomar

Att satsa på barn och ungdomar ska ses som en långsiktig investering, inte en kostnad. Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och framtida livssituation.

Miljöpartiet vill

  • Öka resurserna till skolan och fritidshemmen
  • Minska barngrupperna i förskolan
  • Bygga upp ett resurscentrum med bl.a specialpedagoger
  • Bygga upp ett ungdomens hus

 

Förskola, skola och fritidsverksamhet spelar en oerhört viktig roll för både barn, föräldrar och samhället i stort. Därför är det självklart för oss att man i samtliga verksamheter ska erbjuda en hög pedagogisk kvalitet med anpassning till barns olika förutsättningar och behov, samt en trygg miljö där alla blir sedda. Vi anser också att hela utbildningssystemet har en nyckelroll i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart och jämställt samhälle. Vi är positiva till friskolor och enskilda förskolor som ett komplement men ser en kommunal skola med hög kvalité på alla nivåer som en förutsättning för god utbildning åt alla. Läs mer under ämnesord skola, förskola respektive fritid.
 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: