Fritid

Vi vill satsa mer på kommunens ungdomsgårdar, sänka avgifterna till musikskolan och bevara Österåkers natur- och strövområden.

Monique Stalås Hörnsten, medlem

Miljöpartiet vill driva på så att kommunen får ett eget ”Ungdomens Hus” där unga kan engagera sig i musik, dans, konst, gaming och andra aktiviteter på både vardagar och helger. Vi vill även satsa på övriga fritidsgårdar med fler aktiviteter. För barnfamiljer vill vi att det skall vara möjligt för fler att delta i musikskolans undervisning och vill därför se över de avgifter som musikskolan tar ut. Kommunens lekplatser är i ett stort upprustningsbehov och där måste vi öka takten. Österåkers kommun har många fantastiska strövområden, bland annat flera s.k. ESKO-områden (Ekologiskt Särskilt Känsliga Områden) och det är viktigt att dessa bevaras för framtida generationer. Att kunna nå ut till naturen genom kollektivtrafik är också en prioritet för oss.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: