Bifall till Miljöpartiets motion om mindre barngrupper i förskolan!

Lyssna

Onsdagen den 18/3 tog Kommunfullmäktiges ledamöter det enhälliga beslutet att, med en mindre revidering, bifalla MP Österåkers motion om att minska barngrupperna och öka personaltätheten i Österåkers förskolor.

Vi i MP Österåker är väldigt glada för att partierna nu är eniga om att påbörja detta viktiga arbete, även om det är synd för barnen att beslutet har fått vänta så länge.  Motionen, som går att läsa här , skrevs av Sara Kjernholm redan i december 2012. Frågan har också varit högt prioriterad i samtliga budgetförslag vi har lagt fram, med början 2010. Nu fortsätter vårt arbete med att påverka till att få fram en ambitiös plan och att de första åtgärderna vidtas så snart som möjligt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: