Kultur

Även om storstadens rika kulturutbud är nära vill vi se satsningar på kulturlivet här, i Österåker. Särskilt viktigt är att barn och unga har nära till kulturupplevelser. Vi vill också värna det som inte finns någon annanstans: vårt rika kulturarv.

Miljöpartiet vill

  • Anställa en antikvarie för att värna vårt kulturarv
  • Öka anslagen till scenkonsten
  • Öka anslaget till biblioteket

Miljöpartiet i Österåker vill värna kommunens rika kulturarv. I Österåker finns flera rikshistoriska händelser och lämningar: Tuna Borg, Wira bruk och Långhundraleden är bland de mest välkända. Miljöpartiet vill värna om det här arvet genom att anställa en kommunantikvarie. Vi vill även se att kulturarvet kommuniceras på ett bättre sätt, så att människor lär känna och kan hitta till de olika kulturskatterna. 

Scenkonsten är minst lika viktig. Vi vill se att kommunen gynnar kulturutbudet genom högre anslag till olika kulturföreningar. Vi vill även öka medieanslaget till biblioteket för att hålla det levande.  

     

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: