Bästa uppväxtvillkoren

Alla barn i Östersunds kommun ska få med sig de bästa förutsättningarna för ett gott liv.

Miljöpartiet vill

  • rusta upp skolor och anpassa lärmiljöer utifrån elevernas behov.
  • att alla barn och ungdomar har tillgång till meningsfull och kreativ fritidsverksamhet.
  • fortsätta arbetet mot psykisk ohälsa bland barn - satsa på elevhälsan
  • behåll gratis busskort till ungdomar upp till 19 år

Skolan ska arbeta aktivt med demokrati och jämlikhet. Undervisningen ska vara anpassad så att alla elever känner lust att lära och kan tillgodogöra sig kunskaperna. 

 

”Vi måste satsa mer på barnens skolmiljö. Både genom att rusta upp den fysiska miljön, men även genom mer personal där det behövs.”- Linda Andersson, andranamn till kommunfullmäktige.