Hållbara transporter, boende och service

Smart, säkert och hållbart ska vara ledorden i all samhällsplanering. Det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt.

Miljöpartiet vill

  • utveckla kollektivtrafiken, bland annat med fler elbusslinjer.
  • införa krav på ekologisk kompensation
  • utveckla parkområden och grönytor samt skapa möjligheter till tätortsnära odling.
  • främja reparationer och möjligheter till återbruk av varor.

Barn har rätt till sin närmiljö, de ska kunna leka ute samt gå eller cykla till skolan och olika aktiviteter. Fokus ska vara på transporter, inte trafik.  Vi vill bygga fler cykelvägar och säkra cykelparkeringar.

Vi måste sluta kretsloppen och övergå till en cirkulär ekonomi genom att återanvända och reparera mera. Här kan kommunen gå före och inspirera genom goda exempel.  Det måste vara enkelt för medborgarna att återvinna och källsortera insamling av förpackningar måste finnas nära bostaden.

Det byggs mycket i Östersunds kommun. För att säkra grönytor och biologisk mångfald vill vi kunna ställa krav på ekologisk kompensation vid nybyggnation. 

 

  

Fördjupning i ämnet Miljö och samhälle

Under lång tid har vi planerat våra städer och samhällen efter en idé om att man bor på en plats, arbetar eller studerar på en annan, gör sina ärenden på en tredje, och att man transporterar sig däremellan med bil. Så ser inte verkligheten ut längre. Man vill ha nära till jobb och service, man tillbringar hellre lördagen med familj och vänner än trängs i ett köpcentrum. Dessutom minskar bilanvändandet och fler ungdomar väntar med att skaffa körkort.

Parkeringsplatserer i centrala stan skulle kunna användas till något bättre än två ton metall som endast används en kort stund varje dag, t ex fler grönytor, lekplatser, uteserveringar, temporär handel eller grönområden. Miljöpartiet vill utveckla Östersund till en stad som är klimatsmart och där det är lätt att leva, med eller utan bil. Centrum ska vara attraktivt för både oss som bor här och för besökare.

Handel och service har alltid varit central i Östersund, och så vill vi ha det i fortsättningen också. Men vi vill komplettera handel med kultur och fler grönytor. Kulturen blir tillgänglig och en stark dragare genom satsningar på ett kreativit kulturhus med bibliotek, plats för kulturskolan och konserthall.

Vi skulle också gärna se fastighetsägare som satsar på att upplåta centrala lokaler till kulturutövare för att på så sätt få en blandning på stadens utbud. Så gör man i många andra städer så varför inte i Östersund? En konstateljé istället för en tom butikslokal, det vill vi se!

Större bilfria områden uppmuntrar till rörelse, och vi vill se att man utnyttjar både parker och innergårdar till stadsodling. Det är inte bara i stadens utkant man ska kunna odla. Vegetation är inte bara ett vackert inslag, utan fyller även en funktion att lösa olika miljörelaterade problem, t ex luftrening och att ta hand om stora vattenmassor vid skyfall. Vi måste planera våra samhällen efter dagens och morgondagens invånare, inte efter en norm som allt färre lever upp till. Låt oss börja i Östersund nu

VI vill arbeta för:

  •  fler tankställen för förnybara bränslen
  • levande centrum med färre bilar, mer stads-odling och ingen ytterligare externhandel
  • service i alla kommunens tätorter

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: