Jobb och näringsliv

Jobb och näringsliv

Den höga livskvaliteten i Östersunds kommun ska attrahera fler privata och statliga arbetsgivare. Det ska vara attraktivt och lätt att rekrytera. Gröna jobb växer fram inom kreativa näringar och miljöteknik, samt hållbar användning av naturresurser.
Under nästa mandatperiod vill vi arbeta för:
– ökad samverkan mellan gymnasieskolan, SFI, Mittuniversitetet och det lokala näringslivet
– stimulans för kooperativa och sociala företag
– skärpta sociala, etiska och miljömässiga krav i kommunens upphandlingar och placeringar
– fortsatt satsning på jobb för unga, 18-24 år
– sommarjobbsgaranti för alla unga, 16-18 år

Fördjupningstext
I Östersund ska det finnas såväl goda förutsättningar att starta företag som en mångfald av jobb att söka. Därför vill vi verka aktivt för att attrahera fler statliga och privata arbetsgivare till kommunen. Genom stimulans för nya och innovativa företagsformer, så som kooperativa och sociala företag vill vi att fler goda idéer ska bli verklighet. Det finns möjligheter att skapa gröna jobb inom de kreativa och kulturella näringarna eller genom företagande som använder våra naturtillgångar på ett hållbart sätt. För att det ska vara lätt för arbetsgivare att rekrytera i kommunen vill vi stärka länken mellan utbildningar – gymnasieskolan, SFI och Mittuniversitetet – och det lokala näringslivet.
Tillgång till kompetensutveckling genom hela livet och balans mellan arbete och fritid gör att fler kan få en meningsfull sysselsättning, trivas och må bra.
Kommunens upphandlingar och investeringar ska bidra till innovation och till en ekonomisk, social, och miljömässig hållbar utveckling – för djur, natur och det ekologiska systemet, för kommande generationer, för människor i andra länder och i Östersund i dag.

 

Nyheter på Jobb och näringsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter