Miljö och samhälle

Miljö och samhälle

Smart, säkert och hållbart ska vara ledorden i all samhällsplanering. Det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt.

Miljöpartiet vill

Barn har rätt till sin närmiljö, de ska kunna leka ute samt gå eller cykla till skolan och olika aktiviteter. Fokus ska vara på transporter, inte trafik.  Vi vill bygga fler cykelvägar och säkra cykelparkeringar.

Vi måste sluta kretsloppen och övergå till en cirkulär ekonomi genom att återanvända och reparera mera. Här kan kommunen gå före och inspirera genom goda exempel.  Det måste vara enkelt för medborgarna att återvinna och källsortera insamling av förpackningar måste finnas nära bostaden.

Det byggs mycket i Östersunds kommun. För att säkra grönytor och biologisk mångfald vill vi kunna ställa krav på ekologisk kompensation vid nybyggnation. 

 

  

Nyheter på Miljö och samhälle

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter