Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Vi vill att Östersunds kommun ska vara öppen och välkomnande för alla. Vem du än är, så ska du kunna leva och utvecklas här. Alla ska ha lika möjligheter att ta del av det som Östersund har att erbjuda, utan att belasta framtida generationer.

Miljöpartiet vill

  • utveckla grön omsorg
  • HBTQ-certifiera fler verksamheter inom kommunen.
  • att våra samhällen ska vara tillgängliga för alla, kollektivtrafik och gator ska vara anpassade för äldres behov.
  • ha en jämnare fördelning av makt - fler kvinnor i styrelserna för kommunala bolag.

Jämställdhet ska genomsyra alla politikområden och den kommunala organisationen ska bli ännu bättre på HBTQ- och mångfaldsfrågor.  

Exempel på vad vi redan gör:

  • prioriterad snöröjning av gång- och cykelvägar
  • trygghetsvandringar
  • rörelse för alla
  • hbtq-utbildningar
  • checklistor inför konferenser

Vi vill att Östersunds kommun ska gå med i nätverket Age friendly cities

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: