Folkomrösta om slutförvaret!

Ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle måste hålla i 100 000 år och överleva både jordbävningar och istider. Det blir det viktigaste beslutet i kommunen någonsin. Frågan ska självklart prövas i folkomröstning när eller om det blir aktuellt.

Kärnkraften ska avvecklas. Miljöpartiet har på riksplanet visat att detta är möjligt utan att öka utsläppen av andra föroreningar. Det avfall som kärnkraften hittills producerat måste tas om hand på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt.

I Östhammars kommun har SKB AB ansökt om att få bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark. Frågan behandlas nu av regeringen.

Valet av Forsmark som plats har i hög grad gjorts utifrån politiska hänsyn, inte utifrån vilken lokalisering som vore den säkraste.

Ett slutförvar av använt kärnbränsle måste klara att hålla avfallet isolerat från allt liv i 100 000 år. Kärnkraftsindustrin har i slutförvarsfrågan tidigt låst sig vid en enda metod, KBS-3, och ägnat liten uppmärksamhet åt alternativen. Vi har krävt ett mycket mer förutsättningslöst arbete och en bättre redovisning av alternativen. Miljöpartiet är en aktiv kritisk granskare av alla forskningsrapporter och myndighetsunderlag som ska ligga till grund för hur den långsiktiga säkerheten kan bedömas. Efter prövning hos Stålsäkerhetsmyndigheten, Miljödomstolen och regeringen ska kommunen ta slutlig ställning.

För Miljöpartiet är det självklart att ett eventuellt slutförvar i Forsmark ska prövas i en kommunal folkomröstning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: