Miljöpartiets budgetmotion 2016-2018

Lyssna

Miljöpartiets kommunbudget innehåller satsningar på skolan, klimatet, vård och omsorg och ett ökat invånarinflytande.

Miljöpartiet de gröna i Partille vill säkra kommunens verksamheter utan att göra avkall på vare sig klimatmål eller social hållbarhet. Vi måste föra en politik som sätter naturens och människors värde framför kortsiktiga ekonomiska intressen.

Förskolan och skolan behöver mer resurser. Vi vill öka lärartätheten och minska barngruppernas storlek. Detta för att säkerställa en god arbetsmiljö för barn och lärare och för att säkerställa att varje barn blir uppmärksammat.

Miljöpartiet har länge visat på behoven av ökade anslag för skola, miljö, vård och omsorg. Därför satsar vi 22 miljoner extra på förskolan och skolan i vårt budgetförslag. Vi avsätter 16 miljoner extra till Vård- och omsorgsförvaltningen, för att förhindra nedskärningar och säkerställa att våra äldre och funktionshindrade får den trygghet och den vård de har rätt till. Vi satsar också 2 miljoner för att genomdriva de lokala miljömålen i Partille. Ett arbete som under de senaste åren helt har avstannat.

För att kunna genomföra dessa satsningar föreslår vi en skattehöjning på 36 öre. För den som har en månadsinkomst på 25 000 kr innebär det 60 kr extra per månad. Med en månadsinkomst på 40 000 kr blir det 115 kr extra.

Miljöpartiets budget möjliggör en bättre skola, en tryggare äldrevård och ett grönare Partille.

 

Klicka här för att läsa budgeten i sin helhet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: