Näringsliv och arbete

Vi tror att en god miljö i Partille, såväl social som ekologisk, är positiv för företags etablering och överlevnad här.

Miljöpartiets politik är främst inriktad på mindre företag som är lokalt förankrade och på så vis en del av samhället omkring dem.

Denna sektor ska stärkas bl a genom att kommunen utför upphandling med sociala kriterier, längre anbudstider samt fler delupphandlingar. Detta är faktorer som underlättar för mindre leverantörer.

Som stor arbetsgivare ska kommunens förvaltningar och bolag ta ett omfattande ansvar för en rättvis arbetsmarknad, bl a genom att vara en förebild i arbetet för jämställdhet och mångfald. För de unga som inte vill studera, tror vi att lärlingsplatser är en god väg in på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka dessa platser inom kommunala förvaltningar och bolag samt påverka näringslivet att göra detsamma. Miljöpartiet vill dela på jobben, bl a genom arbetstidsförkortning, vilket också får gynnsamma arbetsmarknadspolitiska effekter.

Vi anser att arbetslösa ska stödjas i att söka jobb, men inte tvingas in i åtgärder som de inte önskar. På en arbetsmarknad, som ibland kan vara fördomsfull, måste kommunen göra särskilt riktade insatser som gör det lättare för personer med funktionsvariation och nya svenskar att få jobb.

Vår vision är ett arbetsliv som präglas av en hälsosam balans mellan arbete och fritid, och där alla tillåts bidra efter förmåga. En viktig reform är att sänka arbetstiden – för att välja tid framför konsumtion, för att minska miljöpåverkan och för att fler ska få möjlighet att arbeta. Därför vill vi pröva arbetstidsmodeller med sänkt arbetstid, med 35 timmars arbetsvecka som mål.

Miljöpartiet vill

  • satsa på lärlingsplatser inom kommunen och i samverkan med Partilles näringsliv. 

  • gynna den sociala ekonomin och det lokala, småskaliga näringslivet i Partille. 

  • verka för att kommunala upphandlingar konstrueras så att det blir möjligt för små och medelstora företag att delta i högre utsträckning än hittills. 

  • underlätta för lokal, ekologisk odling och matproduktion. 

  • att nya bostadsområden planeras för att kunna innehålla utrymmen för affärer, service och småskaligt näringsliv. 

  • vidareutveckla servicen för nyanlända flyktingar och invandrare bl a genom att förbättra vägledningen till jobb. 

  • pröva arbetstidsmodeller med sänkt arbetstid riktat mot de som behöver det mest med 35 timmars arbetsvecka som mål. 

  • att kommunen inrättar betydligt fler feriejobb för ungdomar. 

  • att kommunen alltid ställer etiska och miljömässiga krav vid avtal med kommersiella aktörer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: