Trafik och Resande

Lyssna

Vårt nuvarande trafiksystem genererar stora problem som vi menar att en sund trafikpolitik på sikt måste kunna bemöta.

Trafiken förgiftar vår luft och förändrar vårt klimat. Trafiken bullrar och skapar stress som gör partilleborna sjuka. Nya vägbyggen skadar tidigare orörd natur och är ett slöseri med såväl naturresurser som partillebornas pengar.

Tyvärr så finns det inte en universallösning som löser allt. Ser vi t ex till partiklar så kommer endast 20 % från avgasröret, resten härrör från slitage av däck, vägar och bromsar samt sand och salt. Vi behöver alltså en hel rad med åtgärder som i kombination minskar antalet bilar genom att få människor att välja andra färdsätt.

Miljöpartiet vill

  • att kollektivtrafiken ska bli ett attraktivare, tryggare och billigare resealternativ.

  • att partilleborna ges större inflytande över kollektivtrafiken i Partille

  • fördubbla resandet med kollektivtrafiken till 2020.

  • att skolungdomar ska erbjudas avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen.

  • att alla pensionärer ska erbjudas avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen alla tider på dygnet.

  • skapa fler pendelparkeringsplatser för cykel och bil.

  • satsa på säkra skolvägar.

  • bygga ut cykelvägnätet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: