Klimat

Miljöpartiet vill

  • Klimatanpassa kommunens anläggningar för framtiden.
  • Arbeta aktivt i kommunen med miljö, klimat och rättvisefrågor.
  • Skapa en solkarta över kommunen för installation av solfångare och solceller.
  • Öka andelen närproducerad och ekologisk mat från de kommunala köken.

Fördjupning i ämnet Klimat

Barnens framtid avgörs av hur vi hanterar klimatförändringarna. Även en liten kommun som Perstorp kan bidra till att uppnå uppsatta klimatmål. Om alla skulle bidra skulle det bli mycket enklare at vända trenden i rätt riktning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: