Skola

Miljöpartiet vill

  • Skapa en sammanhållen F-3 skola i Perstorp.
  • Förstärka resurserna i skolan.
  • Förebygga psykisk ohälsa.

Fördjupning i ämnet Skola

  • Vi vill att det ska vara attraktivt att vara elev och att arbeta i grundskolan i Perstorp. Ett led i detta är att erbjuda våra pedagoger gratis pedagogiska måltider, skapa en sammanhållen F-3: skola och erbjuda goda ute- och innemiljöer.
  • Vi har tidigare motionerat om gratis pedagogiska måltider med hänvisning till tryggare matmiljö för barnen då fler vuxna finns närvarande som äter tillsammans med dem och har tid att skapa positiva relationer. Vi fortsätter kämpa för denna skolutveckling.
  • Vi vill se en sammanhållen F-3: skola för att slippa lägga tid och resurser på att flytta material och personal mellan skolor och istället använda tiden och resurserna till kompetensutveckling för pedagogerna och underhåll av lokalerna av tekniska kontorets personal.
  • De ekonomiska resurserna (elevpengen) ska förstärkas. De socioekonomiska förutsättningarna hos familjerna i kommunen är starkt varierande och vi behöver förstärka resurserna i skolan för att skapa en jämlik skola.
  • Skolan behöver en resursstark elevhälsa som har resurser för att arbeta för att den psykiska och fysiska hälsan på skolorna utvecklas i positiv riktning. Vi ser gärna att skolan utvecklar fler samarbeten med organisationer och föreningar som sätter barns behov i främsta rummet.
  • En jämlik skola för alla barn – hela listan

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: