Social omsorg

Miljöpartiet vill

  • Införa sommarlovspeng för barn i behov.
  • Arbeta aktivt med folkhälsa.
  • Uppmuntra föreningar och skapa mötesplatser.

Fördjupning i ämnet Social omsorg

  • Barn vars föräldrar mottar försörjningstöd över ett års tid ska få en sommarpeng.
  • Kommunen ska arbeta aktivt för att förbättra folkhälsan fysisk, psykisk och ekonomisk. Ett samarbete med organisationer som BRIS och Non-smoking generation ökar möjligheterna att framgångsrik jobba med vissa målgrupper (till exempel kvinnor som röker under graviditeten).
  • Ett rikt föreningsliv och många mötesplatser gör att människor kan träffas och integreras mer, vilket bland annat bidrar till en ökad upplevd trygghet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: