Rättvis handel och bistånd för en hållbar global utveckling

Lyssna

Rättvis handel och bistånd skapar utveckling och stärker Sveriges internationella relationer. Miljöpartiet har drivit igenom ett bistånd på en procent av bruttonationalinkomsten (BNI) och vill att alla handelsrelationer ska ta full hänsyn till mänskliga rättigheter.

Miljöpartiet vill

  • att Sveriges bistånd till världen ska uppgå till minst 1 % av BNI,
  • att biståndet präglas av lokalt ägarskap, långsiktighet samt miljö- och klimatmässig hållbarhet, och
  • att handelsrelationer ska ta full hänsyn till fattiga människors perspektiv och mänskliga rättigheter.

”Jag vill ta ansvar för vad vi lämnar över till våra barn.”

Sveriges bistånd ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Rättvis handel, med hänsyn till klimat och miljö är en nyckel för långsiktigt hållbar utveckling.

Sverige ska förvalta och utveckla de goda relationer som bistånd och handel skapat.

Miljöpartiet motsätter sig alla försök att urholka biståndet. Biståndspengar ska inte användas till skuldavskrivningar eller till att bekosta militära insatser. Miljöpartiet värnar om biståndets kvalitet. Bistånd som utformas enligt principen ”hjälp till självhjälp” har förutsättningar att ge konkreta och hållbara resultat. Jämställdhet och miljöhänsyn ska prioriteras.

Fördjupning i ämnet Bistånd och handel

Prata Bistånd och handel

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.