Mer miljö, mänskliga rättigheter och demokrati

Lyssna

Besluten i EU påverkar Sverige och den globala utvecklingen. Miljöpartiet är kritiskt till att EU har för mycket makt. Samtidigt driver vi på för att förbättra EU.

Miljöpartiet vill modernisera EU:s ekonomiska politik, och att Sverige ska stå utanför euron.

Miljöpartiet vill

  • att EU ska driva en stark och ambitiös miljöpolitik och en human flyktingpolitik,
  • riva EU:s handelshinder mot fattiga länder,
  • att jordbruksbudgeten blir mindre, och
  • att EU:s makt över medlemsländerna blir mindre och att Sverige ska stå utanför euron.

Miljö och mänskliga rättigheter

EU behöver nya prioriteringar för att inte bli ett hinder i utvecklingen för en bättre värld. Miljöpartiet prioriterar gränsöverskridande miljöfrågor, grundläggande mänskliga rättigheter samt möjligheten för människor och varor att röra sig fritt över gränser. Vi prioriterar inte ökad militarisering och höga subventioner till jordbruket.

Vi gröna vill satsa på en modernisering av industrin, på mer järnväg och på förnybar energi. Det sänker klimatutsläppen samtidigt som det skapar många nya jobb. Vi kallar det Green New Deal.

Ett aktivt Sverige i EU - men ingen euro

I dag är EU allt för ofta präglat av stormaktsdrömmar, militarisering och krav på ökad centralisering av makten till EU. Miljöpartiet kräver att EU ska bli mycket bättre och tvekar inte att säga ifrån när EU tar steg i fel riktning. Vi gröna vill motverka EU:s demokratiska brister och minska EU:s makt över medlemsländerna. Miljöpartiet de gröna anser att Sverige ska stå utanför den monetära unionen och inte införa euron.

Rädda EU:s ekonomi

Den ekonomiska krisen i eurozonen har skapat stora sociala klyftor och mänskligt lidande. Den ekonomiska krisen och klimatutmaningen kan inte lösas var för sig. 

Vi vill modernisera EU:s ekonomiska politik. Det innebär att vi vill att EU ska investera i mindre klimatpåverkan, nya jobb och ökad livskvalitet för EU:s invånare. 

 

Prata EU och Euro

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.