En samhällsutveckling som gynnar din hälsa

Lyssna

Otrygghet, dålig kost och smutsig miljö försämrar hälsan. Politikens ansvar är att motverka detta genom en samhällsutveckling som främjar allas hälsa.

Heli Berg
Livskvalitet är också politik.

Miljöpartiet vill

  • öka välmåendet genom att bryta segregationen och minska fattigdomen,
  • prioritera åtgärder som förebygger missbruk, våld och smittspridning,
  • att alla barn ska få växa upp med bra mat, ren luft och i giftfria miljöer, samt
  • att Sverige ska få en folkhälsolag.

Att främja folkhälsa är att styra samhället mot långsiktig hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det kräver en politik som ser samhällets ansvar och som ger människor möjlighet till livskvalitet och hälsa. En god och jämlik hälsa är ett övergripande mål för Miljöpartiet.

Satsning på folkhälsa, en långsiktig investering

Att satsa på bättre folkhälsa är att göra långsiktiga investeringar. Det handlar exempelvis om trygga bostadsområden med goda möjligheter motion och närhet till grönområden, att planera trafiken så att buller, olyckor och smutsig luft minskar, att servera bra mat inom skolan och välfärden, att prioritera skatter och bidrag så fattigdomen minskar, samt att förebygga psykisk ohälsa och missbruk av alkohol, droger och spel.

Regeringen tillsatte i juni 2015 en kommission för jämlik hälsa. Det är ett viktigt arbete som har som mål att de hälsoklyftor som går att påverka ska slutas inom en generation. Miljöpartiet har länge ansett att en sådan kommission är viktig. Folkhälsan och det förebyggande arbetet behöver prioriteras inom politiken.

Miljöpartiet vill att Sverige på sikt ska få en folkhälsolag.

Prata Folkhälsa

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.