Hemlöshet behöver inte finnas

Alla vill avskaffa hemlösheten. Trots det ökar hemlösheten i Sverige. Idag lever 34 000 personer i hemlöshet, varav 400 är barn. Minskad hemlöshet kräver politisk handlingskraft.

Samhället måste agera för alla människors rätt till en plats att kalla hemma.

Miljöpartiet vill

  • att bostad ses som en mänsklig rättighet, precis som mat och utbildning,
  • förbjuda att barnfamiljer vräks till hemlöshet.

Det finns ingen typisk hemlös, inga egenskaper som gör en person lämplig för hemlöshet. Hemlösheten beskriver inte en person utan den situation som en person befinner sig i.

Miljöpartiet driver att alla ska garanteras en bostad samt att det ska byggas mer billiga lägenheter. Om stöd- och vårdinsatser behövs ska det ske utifrån individens behov och med bostaden som utgångspunkt.

Fördjupning i ämnet Hemlöshet

Prata hemlöshet

 

Dela och diskutera med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Hemlöshet