Internet ska vara en säker plats för alla

Lyssna

Istället för att skapa ett övervakningssamhälle behöver vi stärka skyddet för mänskliga rättigheter. Oavsett var, när eller hur vi kommunicerar.

Ylva Wolgast

Miljöpartiet vill

  • utveckla skyddet för personlig integritet inom såväl FN som EU,
  • riva upp och göra om FRA-lagen, och
  • göra fildelning för eget bruk laglig.
  • skriva in ett skydd för allas rätt till anonymitet i grundlagen,

Internet ger nya möjligheter till kommunikation och åsiktsutbyte. Men de lagar som skyddar dina rättigheter och ger företag och myndigheter möjligheter att lagra känsliga uppgifter om dig är för svaga idag. Möjligheterna att ställa samman uppgifter ökar, samtidigt som våra möjligheter att skydda oss försämras.

Åtgärder mot näthat

Miljöpartiet ser allvarligt på att allt fler unga tjejer och killar far illa på nätet. Diskriminering, hets och förtal sprids utan att vuxna tar ansvar. Vi vill därför öka vuxennärvaron på nätet, öka barns och vuxnas kunskap om vad som är rätt och fel och täppa igen hål i lagstiftningen. Det innebär att inte bara hets mot folkgrupp och olaga våldsskildringar ska tas bort från kommentarsfält i bloggar. Även inlägg som är förtal ska tas bort. Detta innebär inte att anonyma bloggar förbjuds eller att möjligheten och rätten att kommunicera anonymt förbjuds.

En utvecklad upphovsrätt

Upphovsrätten finansierar kulturskapande och samhällsutveckling. Samtidigt ger internet helt nya möjligheter för att sprida musik, film eller text.  Det bidrar till ett kulturellt rikare samhälle och ger artister, författare eller andra kulturskapare möjligheter att synas. Fler får också möjlighet att ta del av kulturen. Med en balanserad upphovsrätt kan vi värna både kulturskapares rättigheter och rätten att kopiera.

Miljöpartiet anser att det ska vara lagligt att ladda ner upphovsrättsskyddat material för privat bruk. Däremot ska det vara olagligt att sprida ett material i kommersiella syften utan lov från upphovspersonen.

Skydd för ditt privatliv

Din rätt till privatliv måste gälla även på internet.

Miljöpartiet vill också att den som blir utsatt för hemliga tvångsmedel, exempelvis teleavlyssning, ska få reda på att den blivit avlyssnad i efterhand (om oskyldig). Oskyldigt avlyssnade ska ha rätt till skadestånd. Vi vill inrätta en myndighet för integritetsskydd som ska arbeta med att kontrollera hur personuppgifter används.

Prata Internet och integritet

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Internet och integritet