Medier i ett modernt och demokratiskt samhälle

Medborgarna ska ges goda möjligheter att göra fria val baserat på objektiv information. Miljöpartiet vill därför värna och utveckla public service.

Ylva Wolgast
Presstödet bör utvidgas till att även omfatta moderna medier som webbtidningar.

Miljöpartiet vill

  • värna oberoendet för public service och motverka ägarkoncentration,
  • låta presstödet omfatta moderna medier, och
  • begränsa den reklam som riktas till barn och unga.

”Den lokala nyhetsjournalistiken är viktig för vår demokrati. Den måste ges förutsättningar att fortleva.”

 

Pressfrihet och en mångfald av objektiva nyheter som är tillgängliga för medborgarna är grundläggande för det demokratiska samhället. Miljöpartiet värnar public service och vill att Sverige ska anta en kraftfull lag mot ägarkoncentration inom media.

 

Presstödet bör särskilt riktas till marknadens mindre aktörer. Dagens konsumtionssamhälle hålls vid liv av skapade och konstlade behov.

 

Dessutom gynnar reklam stora och kapitalstarka företag på mindre företags bekostnad. Miljöpartiet vill därför begränsa utbredning och förbjuda den reklam som riktas till barn.

Fördjupning i ämnet Media och reklam

Prata Media och reklam

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.