Förortens framtid

Lyssna

På 1960- och 70-talen byggdes cirka en miljon bostäder runt om i Sverige. Många av dem behöver nu bli renoverade. Miljöpartiet vill rusta upp, skapa nya jobb och sprida de många lokala initiativ som redan finns i miljonprogrammet.

Miljöpartiet vill

  • att Rot-avdraget också ska gälla hyreshus och uppmuntra åtgärder som sparar energi,
  • placera lokala arbetsförmedlingar i miljonprogramsområden som kan hjälpa arbetslösa där att få jobb, bland annat med upprustningen,
  • erbjuda sommarjobb till alla mellan 15 och 17 år,
  • att skolor ska hålla lika hög kvalitet oavsett bostadsområde,
  • skapa förutsättningar för en aktiv fritid för alla genom stöd till lokala satsningar på idrott och kultur.

Ta till vara på idéerna

Upprustningen av miljonprogrammet kan bli en av Sveriges bästa investeringar för framtiden. Redan i dag sprudlar dessa områden av idéer. Vi ser ungdomar som drar igång folkbildningsprojekt och stadsodlingskollektiv. Vi ser nya företag som föds och konstnärliga talanger som utvecklas. Miljöpartiet vill att den sortens initiativ fortsätter att växa och spridas.

Rusta upp

Genom att satsa på upprustning kan vi skapa energieffektiva och fräscha bostäder. Ett sådant stort arbete skulle också kunna innebära många nya jobb för arbetslösa i områdena.

Miljöpartiet vill också göra det enklare för människor att röra sig till, från och mellan miljonprogramsområden. Ett sätt att öppna upp är flera mötesplatser, nya gångstråk och cykelbanor. När vi skapar mer utrymme för skateboards, barnvagnar och cyklar skapar vi också trevligare områden.

Prata Miljonprogrammet

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Just nu

Aktuellt inom ämnet Miljonprogrammet. Visa andra ämnen

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Miljonprogrammet