Ett samhälle utan missbruk och narkotika

Missbruk orsakar samhället enorma kostnader och drabbade individer ett stort mänskligt lidande. Personer med missbruk har precis som alla andra rätt till bästa möjliga vård. Målet är ett narkotikafritt samhälle.

Miljöpartiet vill

  • att Sverige ska ha en restriktiv alkoholpolitik och vara fritt från narkotika,
  • att bra behandling mot missbruk ska ges snabbt och under tillräckligt lång tid, och
  • att polis och tull ska ha tillräckligt med resurser.

Runt varje människa som missbrukar finns anhöriga och vänner som också berörs. För varje människa som missbrukar ökar det mänskliga lidandet och samhällets kostnader.

Förebyggande arbete ska premieras. Alla som har behov av det ska i ett tidigt skede erbjudas verksam behandling för att kunna bryta sitt missbruk. För att bekämpa missbruk bland unga är det förebyggande arbetet viktigt, det kräver tillgängliga ungdomsmottagningar, skolor med fungerande elevhälsa och bra fritidsverksamheter. Barn till missbrukare ska erbjudas gruppverksamhet.

Bekämpa narkotikan

Missbrukare ska erbjudas bästa möjliga stöd, behandling och vård för att komma ur sitt beroende, exempelvis genom sprututbytesprogram och successiv avvänjning med medicinering. Polisen ska ingripa mot all handel med narkotika.

En restriktiv alkohol- och tobakspolitik

Mer alkohol i samhället leder till ökat missbruk och mer olyckor, sjukdom, misshandel och brottslighet. Miljöpartiet värnar den restriktiva alkoholpolitiken. Ungdomar ska ha god tillgång till bra alkoholfria miljöer.

Miljöpartiet vill att staten ska behålla ägandet av systembolaget och höja minimiskatterna på alkohol inom EU. För att höjda alkoholskatter inte ska leda till smuggling vill vi återinföra snävare införselkvoter för alkohol.

Miljöpartiet vill att färre människor ska vara beroende av tobak, och därmed riskera sin hälsa. Vi vill skärpa villkoren runt tobaksförsäljning.

Våld-, sex- och spelmissbruk ställer nya krav

Även andra former av beteende kan leda till missbruk. Det är viktigt att samhället tidigt fångar upp signaler på missbruk och ger behandling oavsett vilket missbruk det är.

Fördjupning i ämnet Missbruk

Prata Missbruk

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.