Vår jobbpolitik

Lyssna

Fler ska ha ett jobb att gå till. Vi vill skapa jobb genom att rusta upp miljonprogrammen, bygga ut vind- och solkraften och storsatsa på järnvägen.

Det finns jobb att göra i Sverige.

Miljöpartiet vill

  • investera i kollektivtrafik, moderna bostäder och förnybar energi,
  • att småföretagen ska kunna anställa billigare,
  • modernisera industrin och satsa på grön teknik.

Sverige står inför tre stora utmaningar: den ekonomiska krisen, den växande arbetslösheten och klimathotet. Vi vill att Sverige tar sig an dessa tre utmaningar tillsammans.

Nya jobb genom gröna investeringar 

Vi moderniserar Sverige genom att bygga ut den förnybara energin och se till så att vi använder den energi vi har på ett mer effektivt sätt. Vi vill också rusta upp Sveriges miljonprogram och både renovera och bygga ut järnvägen, kollektivtrafiken och cykelbanorna.

Nya jobb för och av unga

Vi vill sänka trösklarna till jobben genom att satsa på vidareutbildningar och praktikplatser. Det ska också vara lättare för unga att starta och driva företag. Kommunerna ska få större möjligheter och mer ansvar för att minska ungdomsarbetslösheten.

Nya jobb inom välfärden

Fungerande skola, vård och äldreomsorg är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Vi vill att fler människor ska arbeta i och för en bättre välfärd.

Nya jobb i småföretag och tjänstesektorn

Vi vill att kostnaderna för att anställa ska minskas genom sänkta arbetsgivaravgifter med upp till 80 000 kronor per företag. Vi vill också att företagen ska slippa ha ansvar för sjuklön. De förändringarna skulle ge upp till 100 000 kr/år mindre i skatt att betala för ett företag med 10 anställda. Egenföretagare får motsvarande sänkning av egenavgiften. Dessutom vill vi att alla företag med 11-49 anställda får en ersättning som motsvarar vad företag med 10 anställda får, så att ingen företagare ska behöva tveka på att anställa medarbetare nummer 11. 

Nya jobb i industrin

Genom investeringar i utbildning, forskning och utveckling vill vi ge vår industri möjligheter att fortsätta utvecklas. Sverige kan bli ledande på hållbar produktion av varor vi och världen behöver.

Engagera dig, bli medlem!

Gillar du vår politik och funderar på att göra något mer än att rösta grönt?

 

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Just nu

Aktuellt inom ämnet Nya jobb. Visa andra ämnen

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Nya jobb