Alla har rätt till trygghet och säkerhet

I dagens Sverige är inte alla människor lika inför lagen. Tryggheten, säkerheten och möjligheten att lösa tvister i domstol saknas för många människor. Detta vill Miljöpartiet förändra.

Trygghet och öppenhet är viktigt för ett demokratiskt samhälle. Det ska också gälla polis och domstolar.

Miljöpartiet vill

  • öka de förebyggande insatserna som gör att antalet brott minskar,
  • att Sverige ska ha en mer effektiv polis i hela landet, och
  • bekämpa diskrimineringen inom polis, domstolar och kriminalvård.

”Trygghet är en förutsättning för en fungerande demokrati. Det kräver att polis och domstolar agerar öppet, rättvist och effektivt.”

63 % av alla våldsbrott begås av 1 % av befolkningen. De flesta som utvecklar ett återkommande våldsbeteende gör detta redan i unga år. Genom tidiga insatser kan dessa brott förhindras och ett stort mänskligt lidande undvikas. Miljarder kronor kan sparas och användas för att bekämpa den grova och organiserade brottsligheten.

Trygghet och säkerhet för alla en möjlighet

Sverige blir tryggare och säkrare när brott inte begås. Genom tidiga insatser mot barn som är i riskzon kan många brott förebyggas och otryggheten minska.

Den svenska polisen löser färre än var femte av de anmälda brotten. Det duger inte. För att öka tryggheten vill Miljöpartiet att poliser ska vara högskoleutbildade och att fler kvalificerade utredare anställs. Poliserna ska få arbeta med brottsbekämpning, inte att utfärda pass eller fyrverkeritillstånd. Kriminalvården ska vara human och syfta till en återanpassning till ett liv utanför institutionerna.

Ett rättsväsende för alla

Mäns våld mot kvinnor är ett stort och allvarligt problem. Polisen och domstolarna måste ha en bättre kunskap om sexuellt våld, hedersrelaterat våld, våld i nära relationer samt våld mot HBT-personer.

Miljöpartiet vill öka människors möjligheter att få hjälp rättshjälp och motverka diskrimineringen. Det kräver transparens, öppenhet, ett välfungerande rättsväsen samt att en mångfald av bakgrunder och perspektiv finns representerade inom både polis, åklagarväsen och domstolar.

Fördjupning i ämnet Polis och rättsväsende

Prata Polis och rättsväsende

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Just nu

Aktuellt inom ämnet Polis och rättsväsende. Visa andra ämnen

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Polis och rättsväsende