Stora satsningar på miljö och klimat

Med Miljöpartiet i regering satsas det mer än någonsin på klimat och miljö i statsbudgeten.

Foto: Pelevina Ksinia
Regeringen investerar för ett hållbart samhällsbygge.

Miljöpartiet vill

 • göra det lättare för dig att leva miljövänligt,
 • förbättra mottagning och etablering för flyktingar, och
 • satsa på fler lärare i skolan och fler händer i vården.

”På samma sätt som vi inte ska lämna en miljöskuld till kommande generationer ska vi inte heller lämna över ohållbara skulder i statens finanser”

Största miljö- och klimatbudgeten någonsin

Med Miljöpartiet i regering har miljö- och klimatfrågorna hamnat i centrum på ett helt annat sätt än tidigare. Det märks också på de statsbudgetar som lagts fram. På fyra år har budgetanslaget för miljöpolitiken mer än fördubblats, genom mer pengar till allt från skydd av värdefull natur och arbete för minskad användning av skadliga kemikalier till stöd för biogasanläggningar, laddstolpar och en särskild premie för elcyklar.

Vi har också fått igenom stora gröna satsningar inom andra politikområden. Vi har tagit viktiga steg för att ställa om energisektorn till förnybart, drivit igenom en historisk satsning på en bättre och mer jämlik skola och viktiga insatser för en förbättrat etablering.

Nya satsningar på klimat och miljö

I budgeten för 2018 satsades fem nya miljarder på olika miljö- och klimatåtgärder. Det här är några exempel på delarna i den största investeringen någonsin för ett grönt samhällsbygge.

 • Ytterligare satsning på Klimatklivet, som stödjer kommuner, företag och organisationer som vill minska sin klimatpåverkan. Totalt har över 1 500 projekt fått stöd sedan 2015.
 • Ny satsning på ett Industrikliv för att kraftigt minska processutsläppen inom svensk basindustri och på så vis förbereda de svenska företagen inför framtiden.
 • En kraftig höjning av stödet till dem som sätter upp solceller på taket, vilket innebär att stödet nu har tjugodubblats sedan Miljöpartiet hamnade i regering.
 • Ett nytt bonus-malus-system för personbilar, där bilar som släpper ut mycket blir dyrare och en bonus går till den som köper en riktig miljöbil.
 • Flygskatt. Trots att flyget står för stora utsläpp är flygbränsle helt skattebefriat på grund av internationella avtal. Nu får flyget vara med och betala för sin klimatpåverkan
 • En ny elfordonspremie på 25% av priset eller 10 000 kr för den som till exempel köper en elcykel.
 • Stor satsning på rent hav för att bli av med miljögifterna, ta krafttag mot övergödningen och få bort plaster ur haven.
 • Bättre skydd av värdefulla skogar och ett hållbart brukande av skogslandskapet
 • Ökade insatser för klimat, miljö och hav i biståndet.
 • Särskilda insatser för genomförande av Parisavtalet.

Fördjupning i ämnet Statsbudgeten

Gröna framsteg

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. På vår webbplats Gröna framsteg kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Statsbudgeten