Det moderna samhällsbygget

Lyssna

I regering vill Miljöpartiet bygga ett hållbart samhälle. Fokusområden är klimat, skola och jobb. Det ger resultat. Sverige leder klimatomställningen, skolorna anställer och arbetslösheten sjunker.

Foto: Pelevina Ksinia
Regeringen investerar för ett hållbart samhällsbygge.

Miljöpartiet vill

 • göra det lättare för dig att leva miljövänligt,
 • förbättra mottagning och etablering för flyktingar, och
 • satsa på fler lärare i skolan och fler händer i vården.

”På samma sätt som vi inte ska lämna en miljöskuld till kommande generationer ska vi inte heller lämna över ohållbara skulder i statens finanser”

Största miljö- och klimatbudgeten någonsin

I vårändringsbudgeten för 2017 presenterade regeringen 500 miljoner extra till klimatinvesteringar genom Klimatklivet. Det betyder att budgetanslaget för miljöpolitik har ökat med 82 procent under Miljöpartiets tid i regering. I budgeten föreslås bland annat satsningar på att minska användning av skadliga kemikalier och ytterligare åtgärder för att skydda haven. Det så kallade Klimatklivet som ger lokala och regionala aktörer möjlighet att genomföra investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser utökas och förlängs.

Lättare att vara miljövän

Att fler kan göra miljövänliga val i sin vardag är en viktig del av det hållbara samhällsbygget. I budgeten föreslås flera förändringar som gör det lätt att göra rätt:

 • Billigare att få vitvaror reparerade hemma
 • Billigare och enklare att sälja el från dina solceller
 • Billigare att lämna skor, kläder och prylar på lagning (Gröna framsteg)
 • Skatt för att minska farliga kemikalier i hemmet (Gröna framsteg)

Läs mer

Enklare att vara miljövän

Bättre mottagande och etablering

För ett bra mottagande av flyktingar och för att ge möjlighet för nyanlända att snabbt etablera sig i samhället behövs investeringar. Utöver de satsningar som presenterade i våras föreslås bland annat följande satsningar i höstbudgeten:

 • Nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn ska inrättas vid Socialstyrelsen
 • Uthyrning av privatbostäder, för ökad beredskap och mottagninsgkapacitet i kommunerna. I budgeten ökas och förlängs den satsning som tidigare presenterats för att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder.
 • Ökade resurser till traumavården för att öka tillgängligheten av vård och behandling för traumatiserade asylsökande och nyanlända. Regeringen föreslår en satsning på 40 mnkr per år fram till 2020.
 • Snabbspår som gör det enklare för nyanlända att starta företag.

Läs mer

”Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete” (Regeringen)

10 extra miljarder per år till välfärden

Välfärden är ryggraden i samhällsbygget. När regeringen investerar 10 miljarder extra per år innebär det fler händer i vården och fler lärare i skolan. Pengarna ger kommuner och landsting möjlighet att planera långsiktigt och utveckla välfärden. De 10 miljarderna tillkommer utöver andra viktiga satsningar inom exempelvis skolan, som pengar till höjda lärarlöner och nya platser på lärarutbildningen.

Välfärdsmiljarderna ska särskilt stötta etableringen genom att de kommuner och landsting som har störst behov av investeringar när Sverige växer, får tillgång till det.

Läs mer

Vi satsar 10 miljarder per år på välfärden (Aftonbladet)

Fördjupning i ämnet Statsbudgeten

Gröna framsteg

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. På vår webbplats Gröna framsteg kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Just nu

Aktuellt inom ämnet Statsbudgeten. Visa andra ämnen

  Läs mer

  Andra ämnen som relaterar till Statsbudgeten