Sverige förtjänar en tågtrafik som fungerar

Miljöpartiet vill att det klimatsmarta resandet med tåg och kollektivtrafik ska vara effektivare och billigare, jämfört med bilen och inrikesflyget.

Ylva Wolgast
Vi vill rusta upp och bygga ut Sveriges järnväg.

Miljöpartiet vill

  • rusta upp och bygga ut järnvägen i hela landet,
  • att höghastighetståg ska knyta samman Sveriges storstadsregioner med Oslo, Köpenhamn och vidare ut i Europa, och
  • fördubbla kollektivtrafiken i städerna.

En tågtrafik som fungerar

Eftersom järnvägens utbyggnad och underhåll är eftersatt sedan länge krävs omfattande investeringar. Behoven begränsas därför inte till underhåll eller utbyggnad – det behövs både och.

SJ och Trafikverket behöver få uppdrag som åter sätter resenären i centrum. De olika tågbolagen ska samordna priser, biljettbeställningarna och tidtabeller för att det ska bli enklare för dig som resenär.

Bygg ut tågtrafiken

Det är hög tid att även Sverige börjar bygga för höghastighetståg. När nya höghastighetsbanor byggs frigörs utrymme på dagens stambanor för den viktiga region- och godstrafiken. Samtidigt behöver järnvägens flaskhalsar byggas bort och flera nya spår dras i olika delar av landet.

Många företag drabbas av förseningarna inom godstrafiken och den långsamma utbyggnaden av järnvägen. Det hotar deras konkurrenskraft och binder fast dem i oljeberoende.

Fördubblad kollektivtrafik

Att resa tillsammans i buss, tåg, spårvagn och tunnelbana är mer effektivt än att var och en tar bilen. Miljöpartiet vill fördubbla andelen resande med kollektivtrafik. Det kräver investeringar och att kollektivtrafiken prioriteras före nya motorvägar. Denna utveckling behöver säkras och påskyndas genom statlig medfinansiering av till exempel spårvägar.

Fördjupning i ämnet Tåg och kollektivtrafik

Prata Tåg och kollektivtrafik

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Just nu

Aktuellt inom ämnet Tåg och kollektivtrafik. Visa andra ämnen

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Tåg och kollektivtrafik