Otillgänglighet är diskriminering

Lyssna

Miljöpartiet tvekar inte: alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Tillgänglighet och delaktighet är mänskliga rättigheter. Trots detta diskrimineras idag personer med funktionsnedsättning i samhället och på arbetsmarknaden.

Tillgänglighet och delaktighet är mänskliga rättigheter.

Miljöpartiet vill

  • att samhället blir tillgängligt för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning,
  • att LSS förtydligas och garanterar alla möjlighet att delta fullt ut i samhället, och
  • motverka diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

Ett mer tillgängligt Sverige

Bristande tillgänglighet är en av de främsta orsakerna till att personer med funktionsnedsättning diskrimineras. Miljöpartiet har tillsammans med Sveriges samlade handikapprörelse varit pådrivande för att otillgänglighet nu klassas som diskriminering i Sverige. Och vi fortsätter vara pådrivande i det stora arbetet att nu göra Sverige tillgängligt i praktiken.

En tydligare lagstiftning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) måste blir tydligare så att intentionen – att alla ska ha möjlighet att delta fullt ut i samhället – inte kan dribblas bort.

Gör arbetsmarknaden mer tillgänglig

Arbetslösheten bland människor med funktionsnedsättning är betydligt högre än för befolkningen i övrigt. Miljöpartiet vill att alla arbetsplatser ska vara tillgängliga. Det underlättar för arbetsgivare att anställa någon med funktionsnedsättning. Stat, kommuner och landsting har ett särskilt ansvar för att erbjuda människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning. Delat ledarskap och kortare arbetstid kan vara sätt för att underlätta för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden.

Prata Funktionshinder och tillgänglighet

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Funktionshinder och tillgänglighet