Jobb ger unga framtidstro

Lyssna

År 2012 var ungdomsarbetslösheten i Sverige 24 %. Miljöpartiet vill skapa nya jobb och fler utbildningsplatser. Vi vill också göra vägen till första jobbet enklare, genom startcentraler för unga.

Fredrik Hjerling
Den gröna ministern Per Bolund i praktik på kontorskaféet Coffice i Stockholm.

Miljöpartiet vill

  • skapa startcentraler - lokala arbetsförmedlingar för unga,
  • göra det lättare att starta företag, och
  • ge fler möjlighet att skaffa gymnasiekompetens och yrkesutbildning.

”De som drabbas värst av arbetslösheten är unga utan gymnasiekompetens. Därför måste Sverige hjälpa fler unga till utbildning och det första jobbet.”

Arbetslösheten för unga är högre i Sverige än i jämförbara europeiska länder. Det beror bland annat på att många lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. Den ekonomiska krisen är också en förklaring.

Idag fastnar allt fler i lång arbetslöshet och riskerar att tappa tron både på sig själva och på samhället. Miljöpartiet satsar på tre olika områden för att fler unga ska komma i jobb.

Bättre arbetsförmedling

Vi vill skapa Startcentraler – lokala arbetsförmedlingar för unga. De ska drivas av kommunerna, som redan idag gör mycket för att stötta unga arbetslösa. De ska samarbeta med Arbetsförmedlingen och lokala företag. Startcentralen ska se varje ung person och hjälpa till med det som behövs mest - skola, praktik eller jobb.  Kommunerna ska ha informationsansvar upp till 25 år i stället för 19 år som idag. Varje ung person ska ha rätt till insatser från dag ett i arbetslöshet.

Nya jobb för och av unga

Alla mellan 15 och 17 år ska ha rätt till sommarjobb, som kan vara både i lokala företag och kommunen. Det ger värdefulla kontakter och erfarenheter som gör det lättare att få jobb senare. Unga ska få bättre stöd om de vill starta egna företag.

Fler utbildningsplatser

Gymnasiekompetens är det nya minimikravet för att få jobb. Vi vill skapa tusentals nya platser på komvux och folkhögskolans allmänna linje. Det ger fler vägar till gymnasiekompetens. Vi vill också skapa fler platser på yrkesutbildningar i branscher som har brist på arbetskraft.

Prata Ungdomsarbetslöshet

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Just nu

Aktuellt inom ämnet Ungdomsarbetslöshet. Visa andra ämnen

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Ungdomsarbetslöshet