Kommun- och landstingsdagar: Ett grönt samhällsbygge

Lyssna

Miljöpartiet har kommun- och landstingsdagar i Sundsvall 12-13 november. I två dagar samlas miljöpartister från kommuner och landsting i hela landet. Det blir seminarier, panelsamtal och inspirationstal.

Lokala politiker träffas för att prata om det gröna samhällsbygget.

Snabbfakta

Vad: Miljöpartiets kommun- och landstingsdagar
När: 12-13 november 2016
Var: Sundsvall, Södra Berget
Hur: Seminarier, panelsamtal och inspirationstal.

Program

Lördag 12 november

8.00-9.30 Inregistrering och fika
9.30-10.10 Invigning med MP Sundsvall, kommun- och landstingskommittén och ett av språkrören
10.20-11.50 Seminariepass 1 med fem parallella seminarier
11.50-13.00 Lunch
13.00-14.30 Seminariepass 2 med fem parallella seminarier
14.30-15.00 Fikapaus med tillfälle för mingel
15.00-16.30 Seminariepass 3 med fem parallella seminarier
16.30-17.00 Fikapaus
17.00-17.15 Partisekreterare Amanda Lind håller tal
17.15-18.15 Panelsamtal
18.15-19.15 Miljöpartister i kommunerna (MiK) och Miljöpartister i landsting/regioner (MiL) har möten.
19.15-ca 23.30 Middag med underhållning

Söndag 13 november

9.15-10.45 Seminariepass 4 med fem parallella seminarier
10.45-11.15 Fikapaus med tillfälle för mingel
11.15-11.50 Avslutning med MP Sundsvall, kommun- och landstingskommittén och ett av språkrören

Ackreditering

 

Seminarier

Lördag 10.20-11.50

Vi bygger ut Sverige – hållbar och smart politik för bostadsbyggande och stadsutveckling

Sverige behöver byggas ut. Fler bostäder, mer och bättre kollektivtrafik, samhällen byggda för att hänga ihop. Kommunerna bär ett stort ansvar för att det byggs bostäder, skolor, infrastruktur och samhällsservice. Var kommer staten och regeringen in, och hur kan kommunerna dra bästa möjliga nytta av det som görs på regeringsnivå?

Lyssna på och diskutera med bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och miljöminister Karolina Skog.
Lokal: Galaxen 2

Grön etableringspolitik gör skillnad

När historiskt många flydde till Sverige under förra året beslutade regeringen att tillfälligt skärpa asyllagarna. I våras samlades partiet för att hitta vägar att höja kapaciteten i mottagandet för att kunna återgå till en human migrationspolitik. På detta seminarium delar vi med oss av framgångar och utmaningar på etableringsområdet från riks-, kommunal och landstingsnivå.

Deltagare: Maria Ferm, riksdagsledamot, gruppledare och migrations- och etableringspolitisk talesperson och Karin Pleijel, skolkommunalråd i Göteborg och med i SKL-gruppen.
Lokal: Visionen

Det politiskt hantverket 

Kommunalråd, regionråd och politiska sekreterare delar med sig av lärdomar av konstruktiv oppositionspolitik, hur man styr i minoritet och hur man gör när man när man går från opposition till majoritet. 

Medverkande: Sara Richert och Niclas Persson, kommunalråd i Örebro, Anders Åkesson, regionråd i Region Skåne, Stefan Brandt, politisk sekreterare i Region Skåne och Maria Kjellberg, kommunalråd i Kungälv.
Lokal: Kosmos

(O)hållbara upphandlingar – hur grön kan en upphandling bli?

Exempel från Kramfors kommun. 

Medverkande: Christine Sprinzl, upphandlare och Karin Liden, kostchef
Moderator: Rolf Andersson, MP Kramfors
Lokal: Utsikten

Digitaliseringen – vilka krav ställer den på oss? 

Vård på tråd genom digitalisering och e-hälsa är en nödvändig och nära förestående reform för svensk hälso- och sjukvård. Hur ser möjligheterna ut? Vad krävs det av kommuner och regioner/landsting för att göra verklighet av visionerna? Hur får vi Miljöpartiet att agera spjutspets och stigfinnare i utvecklingsarbetet?

Deltar gör Anna-Greta Brodin från Myndigheten för delaktighet och Lina Nilsson, doktor i tillämpad hälsoteknik på Linnéuniversitetet.
Värdar är två av partiets mest drivande e-hälsoförespråkare; Agneta Granström, Norrbotten och Margareta Fransson, Östergötland.
Lokal: Alnön

Lördag 13.00-14.30

Vägen till ett fossilfritt Sverige

Isabella Lövin berättar om regeringens klimatpolitik och hur den stärker kommuners och regioners klimatarbete. Vid seminariet medverkar också gröna politiker från kommuner och regioner runt om i Sverige som berättar om sitt arbete för att ställa om Sverige och hur de tagit del av regeringens satsningar.

Lokal: Galaxen 2

Målbild 2018 ÖPPET FÖR MEDLEMMAR

Miljöpartiet är gröna samhällsbyggare. Vi använder vår plats i de beslutande rummen för att ta gröna steg framåt, för att bygga hopp och framtidstro. Vi diskuterar mål och politiska strategier för mandatperioden och inför valrörelsen. 

Föredragande: Amanda Lind, partisekreterare
Lokal: Visionen

Migration ur ett europeiskt perspektiv

Vi har alla sett bilderna från förra året. Bilder på hur människor, från bland annat Syrien, försöker ta sig till Europa. Vad har hänt sedan dess? Hur ser det ut i Grekland sedan EU:s uppgörelse med Turkiet? Och hur påverkar situationen i Grekland oss i Sverige? Seminariet håll på engelska.

Medverkande: Dimitra Limperopoulou, Ecologist Green, Peloponnesos, Nikolaus Sarantis, Ecologist Green, Peloponnesos, Jakop Dalunde, EU-parlamentariker, och Maria Ferm, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson.
Moderator: Jessica Rydell, landstingsråd Kalmar och ledamöt i kommun- och landstingskommittén.
Lokal: Utsikten

En arbetsmarknad där alla får vara med

Innan- eller utanförskap? Hur bygger vi ett lokalsamhälle där alla får plats? I Östersund startade man en innanförskapsakademi genom sitt kommunala bostadsbolag. Syftet är att att nyanlända och unga, genom praktikplatser och utbildning, snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Östersundshem använder sociala klausuler i sin upphandling och sponsoravtal där entreprenörer och samarbetspartner förbinder sig att ta emot praktikanter. Deltagarna deltar parallellt med praktik i ett program där de ges verktyg som tar dem närmare arbetsmarknaden. Nu redan nio månader efter start kan innanförskapsakademin visa mycket goda resultat. 

Medverkande: Sara Wallentin, projektledare, social hållbarhet och integration, Östersundshem AB och Karin Österberg (MP) tidigare ledamot för Miljöpartiet i styrelsen för Östersundshem AB, berättar om både den politiska processen bakom och hur det fungerar i praktiken.
Moderator: Anders Åkesson, regionråd i Skåne
Lokal: Kosmos

Värdefrågor och likabehandling i etableringsfasen 

Lyssna på föredrag och panelsamtal utifrån frågorna: Hur kan vi säkerställa jämställdhet och ickediskriminering i etableringsfasen? Hur slår de olika satsningarna på jobb och etablering olika bland kvinnor, personer med funktionsnedsättningar och andra med särskilda behov? Vilka dilemman kan uppstå i vården och hur löser vi dem?

Föredragare: Vanessa Sevedag, sammankallande feminismutskottet jämställdhets- och mångfaldskommittén
Paneldeltagare: Mursal Isa, landstingsråd i Landstinget Dalarna och partistyrelseledamot, Vanessa Sevedag, sammankallande feminismutskottet jämställdhets- och mångfaldskommittén, m.fl.
Moderator: Kukkamariia Valtola Sjöberg, sammankallande Jämställdhets- och mångfaldskommittén
Lokal: Alnön

Lördag 15.00-16.30

Vårt gemensamma ansvar – så ger vi alla elever en bra skola

Skolkommissionen – förslag för ökad likvärdighet i skolan.

Att tillsätta en skolkommission var ett viktigt vallöfte från Miljöpartiet. Nu möts profession och forskning i kommissionen för att ta ett helhetsgrepp om förbättringen av svensk skola och lämna förslag för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och ökad likvärdighet. Här kommer vi diskutera de preliminära förslag som presenterats och hur de kan stärka skolans roll i etableringsarbetet.

Seminariet leds av Gustav Fridolin.
Medverkar gör även Skolkommissionens ordförande professor Jan-Eric Gustafsson samt Karin Pleijel, Miljöpartiets representant i kommissionens parlamentariska referensgrupp.
Lokal: Galaxen 2

Civilsamhällets roll i integration och etablering 

Betydelsen av idrottsrörelsen, studieförbunden, föreningar och nätverks roll är stor, men dess betydelse har visat sig vara av extra vikt under året som gått. Hur kan vi arbeta för att öka möjligheterna och stärka varandra ännu mer? Vi berättar mer och visar på exempel.

Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kulturminister, Tina Ehn, regionpolitiker i Västra Götaland samt inbjudna gäster.
Lokal: Visionen

Kompetensförsörjning i sjukvården och omsorgen

Kompetensförsörjning inom den regionala och kommunala hälso- och sjukvården är en stor utmaning. Det finns stora skillnader mellan kommuner och landsting/regioner och mellan offentliga och privata vårdgivare. Miljöpartiet har förslag på området och har lokalt drivit t ex nya arbetstidsmodeller för att kunna bli attraktiva arbetsgivare. Ökande krav på jämlik vård i hela landet ställer också krav på landsting och kommuner att kunna rekrytera kvalificerad personal som det oftast råder brist på, vilket inte sällan leder till dyra och ur patient/brukarperspektiv sämre lösningar med t ex stafettpersonal. 

Medverkande: Håkan Tenelius, Vårdföretagarna, representant från Kommunalarbetarförbundet, Ulrika Frick (MP), kommunalråd och tidigare ledamot av Västra Götlandsregionens personalutskott.
Moderator: Anders Åkesson, regionråd i Skåne
Lokal: Kosmos

En reformerad migrationspolitik i en ny politisk verklighet 

EU stänger gränserna allt mer för människor på flykt, hur vänder vi denna utveckling?  

EU-parlamentariker Bodil Valero berättar om hur den gröna rörelsen driver frågorna.
Lokal: Alnön

Nya medborgare, nya behov och nya lösningar

Sverige har tagit ett stort ansvar i en värld där krig och våld satt djupa spår i många av de som sökt skydd i vårt land. Hur möter den den svenska vården dessa människor så att de kan behandla sina trauman och gå vidare i arbete och studier. Ett av dessa “nya” behov är behandling av post traumatisk stress (PTS). Vi går igenom vad PTS innebär för den enskilde och vilka möjligheter det finns för behandling, samt hur behovet ser ut och uppskattas vara. Röda korset är en av de aktörer som erbjuder PTS-vård. Genom nya EU-regler kan landsting och kommuner sluta en ny typ av avtal utan upphandling med sk Idéburet offentligt partnerskap eller IOP. Vilka fördelar finns det med IOP och hur kan IOP utvecklas? 

Medverkande: Sara Fridlund, rådgivare vårdenheten Röda Korset
Moderator: Lotta Hedström (MP)
Lokal: Utsikten

Söndag 9.15-10.45

Valrörelserna 2018 och 2019 ÖPPET FÖR MEDLEMMAR

Vi är nu i halvtid i mandatperioden och valplaneringen blir allt mer intensiv. Detta seminarium tar sin utgångspunkt i vad vi har gjort, vad vi gör nu och vad vi ska göra framåt för att få så lyckade valrörelser som möjligt. Tillsammans. 

Medverkande: Henrik Karlsson, kommunikationschef på riksorganisationen
Lokal: Galaxen 2

Introduktion: projekt kunskapslyft och antirasism ÖPPET FÖR MEDLEMMAR

Vi presenterar kort jämställdhets- och mångfaldskommitténs projekt och går igenom Miljöpartiets utgångspunkter i feminism och antirasism samt hur man kan arbeta lokalt med frågorna. Därefter följer ett panelsamtal om förhållningssätt inför några kniviga politiska dilemman. 

Föredragare: Amanda Lind, partisekreterare och Kukkamariia Valtola Sjöberg, sammankallande jämställdhets- och mångfaldskommittén
Paneldeltagare: Paneldeltagare: Maria Ferm, riksdagsledamot, gruppledare och talesperson för migration och lika rätt och Annika Hirvonen Falk, riksdagsledamot och talesperson för rätts- och jämställdhetspolitik samt HBTQ-frågor.
Moderator: Matilda Andersson, jämställdhetssamordnare
Lokal: Visionen

Grön ekonomi från vision till verklighet ÖPPET FÖR MEDLEMMAR

Arbetet med att utveckla den gröna ekonomiska politiken går nu vidare, bland annat i form av ett studiematerial. Snart går vi in i valrörelsen där våra värderingar och visioner behöver omvandlas till konkreta förslag. Presentation av arbetet hittills och diskussion om utvecklingen framåt.

Medverkande: Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson
Lokal: Kosmos

Miljöpartiets utbildningssatsningar

Anna Stenvinkel berättar både om Miljöpartiets utbildningsplan och det nya ledarskapsprogrammet. Det senare fokuserar på det värdebaserade ledarskapet och de särskilda ledarskapsutmaningarna vi ställs inför i Miljöpartiet. Sofia Zackrisson berättar om uppföljningen av utbildningensprogrammet Grattis, du är förtroendevald! och Linus Olofsson presenterar hur Miljöpartiet kan arbeta med Studieförbundet Vuxenskolan och vad de kan bistå med.

Medverkande: Linus Olofsson, chef för verksamhetsenheten på Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli, Anna Stenvinkel kanslichef Miljöpartiet de gröna och Sofia Zackrisson, verksamhetsutvecklare på DemokratiAkademin.
Lokal: Utsikten

Det bästa laget når målen! Hur utvecklar vi våra valberedningar? 

Den nya utbildningen för valberedningar presenteras och en kortare genomgång av uppdraget som valberedare görs.

Medverkande: Katrin Wissing, sammankallande i riksvalberedningen och Helena Lundberg, organisationsutvecklare på partikansliet.
Lokal: Alnön

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: