Säters kommuns handlingsplan för klimatneutralitet ute på remiss

Säters kommuns handlingsplan för klimatneutralitet ute på remiss

Miljöpartiet de gröna i Säter har motionerat om att kommunen ska göra en handlingsplan för att bli klimatneutral.
Motionen blev bifallen och handlingsplanen är nu ute på remiss.

För två år sedan motionerade Miljöpartiet i Säter om att kommunen behöver en handlingsplan för att uppnå det mål om klimatneutralitet som kommunen har som mål. I en motion från 2020 har vi begärt att man höjer ambitionen. 

Motionen från 2019 blev antagen av kommunfullmäktige och kommunens förvaltning har nu gjort ett förslag till handlingsplan som är ute på remiss till den sista maj.

Från Miljöpartiet i Säter kommer vi att påverka för att handlingsplanen blir så stark som det krävs för att uppnå målen.

Förslaget till handlingsplan hittar ni här och här kan ni hitta en lista på föreslagna åtgärder

Relaterade nyheter

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Västra Götaland, 29 september 2022

MP, S och V vill bilda rödgrön ledning i regionen

Västerbotten, 28 september 2022

Idag öppnas riksdagen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter