Ekonomi och näringsliv

Ekonomisk hållbarhet innebär en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital. Sigtuna kommun ska inte bara ha en stabil ekonomi som är i balans, kommunens ekonomi ska gynna en långsiktigt hållbar utveckling. Hur vi konsumerar och investerar sätter spår. Våra ekologiska fotavtryck syns i Sigtuna och i Sverige, men vår konsumtion flyttar också stora delar av vår klimat- och miljöpåverkan till andra länder. Sigtuna kommun har en möjlighet och ett ansvar att påverka en mängd branscher och driva på för en hållbar utveckling. De varor och tjänster som kommunen upphandlar ska tydligt bidra till minskad miljöpåverkan och därigenom ett konkurrenskraftigt, hållbart näringsliv.

Ett aktivt och hållbart näringsliv är viktigt för kommunens framtida utveckling. Turismen och besöksnäringen utgör betydande inkomstkällor för många av kommunens företag och för kommunen som helhet. De hållbara, kreativa, lokala näringarna ska stimuleras och utvecklas. Näringslivet ska ha ekonomiska incitament för ökad miljöhänsyn. Kommunen ska stötta näringslivet i miljöanpassningen genom att erbjuda kvalificerad rådgivning om miljö och hållbarhet till entreprenörer och företag. Vi vill se ett aktivt arbete för att miljömedvetna och hållbara företag etablerar sig i Sigtuna kommun. Eget företagande ska stöttas och Miljöpartiet vill rikta ett särskilt stöd till underrepresenterade grupper som vill starta eget, bland annat unga, nysvenskar, kvinnor och arbetslösa. Vi vill förbättra småföretagarnas villkor genom att rutinerna vid kontakt med kommunen förenklas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: