God fortsättning!

Hej Miljöpartister!

Så här när det lackar mot jul 2017 finns det skäl att blicka både bakåt och framåt. Och önska sig något från tomten också.

På rullande stenar samlas ingen mossa heter ett gammalt ordspråk. Och hos oss finns inte minsta tillstymmelse till mossa hur grön den än må vara!

I början av året gick vi all-in. Två nya personer valdes in i styrelsen, jämte några medlemmar med lite längre perspektiv bakåt i MP Sigtuna, perspektiv som gav långsiktig stabilitet. Tillsammans tog vi oss ann att, med S och L, arbeta för att Sigtuna kommun skulle bli den mest miljövänliga i hela Sverige. Möten, förhandlingar, utvidgning av reservat, nya reservat (bland annat ett limniskt— vatten—reservat kring Garnsviken), minskade koldioxsidutsläpp, till och med till lägre nivå än vi hade planerat från början, ja allt verkade möjligt.

Sen blev det lite väl rörigt ett tag. Våra två samarbetspartners S och L kom i olag med varandra efter Uppdrag Gransknings reportage om några märkliga förhållanden här i Sigtuna. L hoppade av samarbetet med S och även oss. Villkoret för att vårt samarbete skulle ha majoritet i kommunfullmäktige gick upp i rök. Nu gällde det att rädda det som räddas kunde, och över sommaren hade vi flera svåra överläggningar för att komma underfund med vad vi skulle göra. Beslutet fattades på ett medlemsmöte att träffa Allianspartierna och Liberalerna, den sk Regnbågskoalitionen (RBK), för att undersöka möjligheten att bilda en ny majoritet för resten av mandatperioden.

Den intensitet av förhandlingar, möten styrelsemöten och medlemsmöten som följde slog nog alla rekord: sammanlagt 14 stycken totalt varav 5 medlemsmöten och 9 styrelsemöten har vi hunnit med sen maj! Det är helt enkelt fantastiskt att tillhöra en så aktiv lokalpolitisk förening. Och jag, i egenskap av sekreterare, har haft den stora förmånen att följa och dokumentera arbetet och se hur våra företrädare kämpat för att få till ett så bra avtal med RBK och sedan en riktigt bra kommunbudget för 2018.

I och med att budget är satt, kan vi tillsammans arbeta framåt för att höja ambitionsnivån ytterligare. Rävstareservatet kommer utvidgas, Råbergsskogen i Rosersberg blir nytt reservat, fler fältarbetare kommer sättas in för att stötta ungdomar på stan. En miljon kronor kommer att investeras i att se till att vår personal som lagar mat i kommunala kök får utbildning och för att minska svinnet samt öka andelen giftfri mat. Vi tar nya tag för att ytterligare minska våra koldioxidutsläpp genom att se över fordonsflottan och göra den fossiloberoende till 2025; vi arbetar även för att andelen transporter med cykel och kollektivtrafik ska öka. Tryggheten ska öka genom att vi arbetar med BoTrygg 2030 och andra satsningar på god planering och samordning mellan nämnder och aktörer i våra olika stadsdelar.

Omställningen rycker allt närmare! Ekologisk, ekonomisk, demokratisk och social hållbarhet ska genomsyra all kommunal verksamhet. Det har vi tummat på tillsammans med de andra partierna i RBK.

I veckan som gick var Johannes jag på Valsta marknad och där fick jag önska mig något av tomten. Högst på min lista var världsfred. Sen följde jämställdhet och jämlikhet. Jag vet inte om tomtens verkstad har något av detta på lager, men jag tänker att ju fler vi är som önskar, ju fler vi är som tar sats för att det ska bli så, ju fler vi är som höjer våra röster och kräver en bättre världsordning, ju större chans är et att vi kan få det.

Jag hade förmånen att lyssna på Pella Thiel från Omställningsrörelsen härom veckan. Hon berättade att det i dag räcker med att de 8 rikaste personers samlade förmögenheter slås ihop för att det ska vara lika mycket som de 2 miljarder fattigastes samlade förmögenhet. Ja, du läste rätt, de åtta rikaste männen i världen äger lika mycket som de 2 000 000 000 fattigaste. Det är helt koko. Men, det visar en viktig sak: Det är väldigt få personer som styr världen. De är, på sin höjd några hundratals tusen personer. Vi som vill leva inom vad jorden orkar producera—utan att förstöra den, vi som vill leva i fred och vänskap med varandra, vi som vill att världen ska åt ett annat håll, vi är MÅNGA MILJARDER fler! Är vi demokratiskt samlade, har dem som styr inte en chans mot oss! Krig och eländig fattigdom skulle kunna raderas ut på en kafferast, ungefär.

Så det är min stora önskan till tomten och till er alla. Att vi tillsammans tar upp näven ur byxfickan och ropar ut: ”Nu får det faktiskt vara nog!”

En riktigt GRÖN jul till er alla och ett Gott Nytt 2018 likaså!

Med vänliga hälsningar,

Elwood Overholt

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: