Miljöpartiets insändare, senaste ligger överst

Barn och äldre förtjänar bättre mat

Maten tar vi oftast för givet. Väldigt få personer lägger sig hungriga i Sverige. Men sommarens heta väder och torka visar att mat och klimat hör ihop. Plötsligt står det klart för oss att djur på lantgårdar inte har tillräckligt med foder, att djur nödslaktas när fodret torkat bort och att vi ska stödja bonden genom att köpa svenska produkter. När klimatet förändras och åkermarken torkar så är det mat som inte kan produceras.

Miljöpartiet har beslutat om ett matpolitiskt program i Sigtuna kommun. Programmet innebär att på tio år ska ekologisk mat fördubblas, matsvinnet ska minska kraftigt och matens klimatpåverkan ska minska.

Under lång tid har maten utvecklats till en anonym produkt eller en sidosyssla som många vill ha överstökad. Maten till våra äldre transporteras och är portionsförpackad långt borta och ser närmast konstgjord ut. Elever skyndar sig igenom mat de inte gillar i en matsal de inte trivs i. Undernäringen bland äldre i äldreomsorgen är oroväckande stor.

Miljöpartiet vill vända den utvecklingen och ta nästa steg i Miljöpartiets matpolitik:

Maten ska vara lokalt odlad, ekologisk och klimatsmart och fri från gifter och antibiotika.

Matsalar ska rustas upp till trivsamma miljöer att äta i. Maten måste vara fräsch och god och ska kunna ätas i lugn och ro.

Flytta matlagningen närmare människan. Mat som lagas på plats är godare, varmare och färskare. Vi vill se flera tillagningskök i Sigtuna kommuns förskolor, skolor och äldreboenden nästa mandatperiod.

Lär känna maten. Vi vill se ett Sigtuna kommun där alla barn vet vad förskolans kock heter. Eleverna ska känna till matens resa från jord till bord.

Vi måste värna jordbruket för en hållbar framtid där samarbete mellan lantbruket och kommunen blir en garanti för kvalité och ansvar. Potatis till sillen från en gård inom kommunen kan bli en självklarhet. Den matpolitiken kommer Miljöpartiet att arbeta för.

Karolina Windefalk och Jan Franzén, språkrör för Miljöpartiet i Sigtuna

 

Det fjärde alternativet

(November 2018)
Alliansens har inför sista valveckan redovisat tre alternativa valmöjligheter för invånarna i Sigtuna kommun. Miljöpartiet i Sigtuna konstaterar att Alliansen inte bara vill spara generellt utan även spara på demokratin. Inför ett demokratiskt val där vi alla kan välja partier och personer som passar just oss och våra åsikter så väljer Alliansen att begränsa till tre alternativ. Miljöpartiet lovar som sista vallöfte ett fjärde alternativ.
Miljöpartiets främsta frågor passar dåligt in i den etablerade vänster-höger-skalan som i växande grad förlamar vår demokrati. Därför har miljöpartiet inte valt sida och har i olika allianser drivit igenom sin gröna politik med klimat och miljöfrågor i fokus. Det finns inte tre alternativ. Det finns ingen begränsning i hur man ska rösta i en demokrati. Alla som röstar ska följa sin övertygelse – som hjärtat får råda.
Ett fjärde alternativ handlar om en framtid där vi kan se våra barn strutta runt på sommarstränder och veta att de kommer växa upp i en trygg värld. Om att ta ansvar för den lilla blå planetens framtid. Att ha mod och ledarskap för kraftfulla åtgärder där klimatet blir viktigare än årliga semesterresor till andra sidan jordklotet. Där barnens trygga skolvägar blir viktigare än någon minuts snabbare biltransport. Där återförening av familjer blir möjligt och där bostäder byggs åt unga och gamla. Ett fjärde alternativ handlar om hoppfullhet och framtidstro, ett alternativ som drunknat bland övervakningskameror, vakter och nattsvart pessimism.
Miljöpartiet har tillsammans med Alliansen styrt kommunen sedan september 2017 i form av en regnbågsallians. Miljöpartiet var förutsättningen för att Alliansen kunde ta över makten. Vi har lyft upp klimat- och miljöfrågorna på agendan. Nu är vi beredda att ta tag i nödvändiga åtgärder och visa ledarskap för ett bättre klimat och en grönare framtid.
Miljöpartiet går inte ut i valrörelsen och lovar allt till alla. Vi har några tuffa år framför oss där vi måste ta tag i segregationen, dåliga bostadsmiljöer och klimatåtgärder. Vi vet att det är dags att prioritera. Att inte sälja ut verksamheter, att vara rädda om det vi har i egen regi och storsatsa på språk i skolan och en rik fritid för en lyckad integration. Det kommer inte att bli så mycket över så vi lovar inte guld – men gröna skogar.
En röst på det fjärde alternativet är att inte ställa sig till höger eller vänster utan en möjlighet att tänka själv. Vi kan fortsätta bygga kommunen till något gemensamt och saknar inte mod att starta upp arbetet för planetens och människans överlevnad.

Rävsta: Gröna satsningar från Miljöpartiet

(November 2018)

Sigtuna kommun får två nya naturreservat. Rävstareservatet, mellan Sigtuna och Märsta, utvidgas ordentligt mot norr och Råbergsskogen i Rosersberg får äntligen sitt skydd och blir en grön gräns mot det växande industriområdet.

Det här är ett av årets viktigaste beslut. Miljöpartiet i Sigtuna har länge kämpat för att skydda dessa kommunala naturreservat nära till tätorten. De både skyddar djur- och växtlivet på sikt och ger kommunens invånare tillgång till skog och mark.

När Märsta, Rosersberg och Sigtuna växer behöver vi skydda mer natur så att också framtida generationer kan få möjlighet till friluftsliv och ha nära till gröna oaser.

Världens djur- och växtarter utrotas i allt snabbare takt. Det kan bara stoppas om vi skyddar livsmiljöer för arter och står upp för allemansrätten som ger människor möjligheter att lära känna naturen. Miljöpartiets satsning på naturreservat ger människor fler möjligheter att få dagliga naturupplevelser, höra bofinkens sång, ta en skidtur, njuta av blåsipporna när vårsolen börjar värma eller plocka blåbär och lingon.

I Miljöpartiets valplattform finns flera förslag för ett grönare samhälle. Vi måste bygga bostäder och arbetsplatser men vi kan inte bygga bort alla våra skogar och parker. Miljöpartiet kommer inte att gå med på att vi fortsätter bygga höghus och dyra lägenheter när vi mår bättre av en egen tomt, byggnation av mindre hus, kolonilottsområden för odling, trädgårdar på tomten och svalkande grönområden inom gångavstånd.

Miljöpartiet för en aktiv klimatpolitik som i grunden handlar om att ge våra barn en trygg framtid. Vi måste bygga ut kollektivtrafiken, samarbeta med kommunens lantbrukare, skydda värdefull natur och dricksvatten i våra sjöar. Vi ska kunna bo bra och tryggt genom en mer genomtänkt grön stadsutveckling.

Karolina Windefalk, vice ordförande kommunstyrelsen (MP)

Miljöpartiet valinsändare

Inför valet 2018

Politik för en grönare och mer rättvis kommun

När miljöhoten är på riktigt så kan vi inte längre lyssna på alliansens drömmar och vaga löften om oprövade tekniska lösningar. Vi måste agera nu. Vi måste visa mod och ledarskap inför framtidsfrågor som kan kännas svåra och tunga.  Vi måste vrida Sigtuna kommun i en grön riktning. Det måste fram alternativ till flyget och Sigtuna kommun kan inte bära mer förorenad luft.  Inga fler trafikleder genom Märsta. Aspvägen ska inte byggas ut mot Arlanda och Dragonvägen ska stängas.  Alla ska ha nära till en återvinningsstation. Maten i våra skolor och äldreboenden ska vara ekologisk och klimatsmart. Cykelvägnätet ska byggas ut över hela kommunen och naturområden ska skyddas.

Det kortsiktiga byggandet måste stoppas särskilt i Märsta. Idag ser vi konsekvenserna i form av otrygghet och segregation. Miljöpartiet vill se ett slut på det osunda byggandet och planera klokt och långsiktigt. Vi behöver bromsa utbyggnaden där välfärden och tryggheten är undermålig. Istället för fler höghus ska det byggas hus i mänsklig skala med boendemiljöer där unga och gamla kan trivas. Miljöpartiet vill se till vi bygger så det finns närhet till natur och lekplatser för alla. Nya bostäder och arbetsplatser ska alltid ha nära till kollektivtrafik.

Du har rätt att må bra. Därför kan Miljöpartiet inte bara se på när den psykiska ohälsan växer i Sigtuna kommun. Vi måste agera kraftfullt för att motverka segregation och marginalisering. Elevhälsan behöver mer stöd. För de som ska orka och som arbetar inom kommunal omsorg kräver vi en förkortad arbetstid och inte utförsäljning av verksamheter som hemtjänsten.

Trygghet har blivit en het fråga i valrörelsen där partier tävlar om att vara hårdast. För säkerheten på gator och torg behövs åtgärder på kort sikt. Men för att skapa verklig trygghet behövs bostad, utbildning och jobb.  Miljöpartiet menar att det som ger sammanhållning skapar tillit och förbättrar integrationen. När samhällets resurser behövs som mest ska vi inte experimentera med utförsäljningar av vare sig Sigtunahem eller utomhusbad.  Miljöpartiet kommer stå upp för dessa när de hotas av privatisering.

Nu är det dags att se över kommunens miljömål och satsa på åtgärder. Vi är en ekokommun och ska vara stolta över vår vindkraft, utomhusbad, naturreservat, kultur och fritid, våra kravbönder och alla engagerade människor. Nu vill vi bli ännu bättre.

Karolina Windefalk, språkrör för Miljöpartiet i Sigtuna

Jan Franzén, språkrör för Miljöpartiet i Sigtuna

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: