Insändare Rävsta

Gröna satsningar från Miljöpartiet

Sigtuna kommun får två nya naturreservat. Rävstareservatet, mellan Sigtuna och Märsta, utvidgas ordentligt mot norr och Råbergsskogen i Rosersberg får äntligen sitt skydd och blir en grön gräns mot det växande industriområdet.

Det här är ett av årets viktigaste beslut. Miljöpartiet i Sigtuna har länge kämpat för att skydda dessa kommunala naturreservat nära till tätorten. De både skyddar djur- och växtlivet på sikt och ger kommunens invånare tillgång till skog och mark.

När Märsta, Rosersberg och Sigtuna växer behöver vi skydda mer natur så att också framtida generationer kan få möjlighet till friluftsliv och ha nära till gröna oaser. 

Världens djur- och växtarter utrotas i allt snabbare takt. Det kan bara stoppas om vi skyddar livsmiljöer för arter och står upp för allemansrätten som ger människor möjligheter att lära känna naturen. Miljöpartiets satsning på naturreservat ger människor fler möjligheter att få dagliga naturupplevelser, höra bofinkens sång, ta en skidtur, njuta av blåsipporna när vårsolen börjar värma eller plocka blåbär och lingon.

I Miljöpartiets valplattform finns flera förslag för ett grönare samhälle. Vi måste bygga bostäder och arbetsplatser men vi kan inte bygga bort alla våra skogar och parker. Miljöpartiet kommer inte att gå med på att vi fortsätter bygga höghus och dyra lägenheter när vi mår bättre av en egen tomt, byggnation av mindre hus, kolonilottsområden för odling, trädgårdar på tomten och svalkande grönområden inom gångavstånd.

Miljöpartiet för en aktiv klimatpolitik som i grunden handlar om att ge våra barn en trygg framtid. Vi måste bygga ut kollektivtrafiken, samarbeta med kommunens lantbrukare, skydda värdefull natur och dricksvatten i våra sjöar. Vi ska kunna bo bra och tryggt genom en mer genomtänkt grön stadsutveckling.

Karolina Windefalk, vice ordförande kommunstyrelsen (MP)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: