Människan

Social hållbarhet handlar om att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas av formella eller informella strukturer. Det handlar om trygghet och livskvalitet. För en god livskvalitet behöver våra grundläggande behov vara tillfredsställda, som att ha ett boende vi trivs med, att ha råd med god och hälsosam mat, närhet till naturområden och andra förutsättningar för att hålla oss friska och vara delaktiga i samhället. Samhällets utveckling måste styras av bredare mål och mått på livskvalitet än traditionell ekonomisk tillväxt. Social hållbarhet ställer krav på ökad jämlikhet där alla våra kommuninvånare oavsett bakgrund och bostadsadress får verktyg att leva sina egna liv och möjlighet att påverka desamma. Jämställdhetspolitiken är central för att säkerställa en god arbetsmiljö där kvinnor och män har hög arbetstrivsel och får lika del av våra gemensamma resurser och samma goda arbetsmiljö.
Våld i nära relationer är ett stort problem i hela samhället och en stor ökning av detta våld sker även i Sigtuna kommun. Detta måste tas på fullaste allvar. Miljöpartiet vill se mer resurser till kvinnojouren och ett förebyggande arbete mot våld och ohälsa. Vi vill förebygga personliga katastrofer i form av psykisk ohälsa, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, drogmissbruk och hemlöshet genom att satsa på preventivt arbete som minskar individuella tragedier och spar pengar i form av senare omhändertagande. Naturligtvis ska invånare i kris få hjälp, men att undvika krisen är mycket bättre!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: