Motion om att införa UngOmsorg i Sigtuna kommun

Motion om att införa UngOmsorg i Sigtuna kommun

2019-11-13

UngOrmsorg är en anställningsform som finns i ett stort antal kommuner tex Stockholms Stad, Göteborg och Uppsala. Syftet med UngOmsorg är att skapa broar mellan olika generationer kan öka unga medborgares förståelse för vårt samhälle och dess tillkomst. I programmet anställs unga för att  arbeta extra med att sätta guldkant på de äldres tillvaro. Årsrika på våra äldreboenden har stor gemensam kunskap om livet och bör ses som en resurs. Att skapa meningsfulla möten mellan unga och gamla kan ge yngre medborgare insikt i samhällets utveckling och öka vi-känslan. I konceptet ingår en utbildning och introduktion innan man börjar arbeta med de äldre. Unga får sedan chans att träffa årsrika i en enklare anställningsform som ger en bra start i arbetslivet samtidigt som årsrika får sällskap och möjlighet att dela tillvaron med yngre.

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

• att en satsning enligt konceptet UngOmsorg tillskapas  för att unga ska ges möjlighet att umgås med, och lära sig av årsrika samt delta i olika aktiviteter på våra äldreboenden för att sätta guldkant på deras tillvaro.

 

För Miljöpartiet de Gröna i Sigtuna kommun,

Karolina Windefalk

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: