Tänk Om alla barn får lyckas i skolan.

Tänk Om alla barn får lyckas i skolan.

Välkommen till videoträffen om skolan. Ställ dina frågor, kom med dina synpunkter och se möjligheterna tillsammans med partisekreterare Märta Stenevi.

Hur skapar vi en likvärdig skola? Vad krävs på skolorna för att vi ska nå likvärdighet? Hur arbetar vi för att alla elever ska nå sin fulla potential? Hur kan det förebyggande arbetet tillsammans med socialtjänst och kultur och fritid bli bättre? Vilka resurser behöver tillföras för att alla ska lyckas i skolan? är några av de frågor som vi kommer att diskutera.

Vill du delta i samtalet? Länk till mötet får du genom att maila: [email protected]

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: