Miljöpartiet nu!

Miljöpartiet behövs nu! Vi är din röst för klimatet och för ett rättvist Sigtuna kommun.

Klimat

Klimatförändringarna är den viktigaste miljöfrågan och vår största utmaning. För att hejda uppvärmningen måste vi ändra på mycket av vår livsstil. Nu måste vi minska utsläppen och bygga ett Sigtuna kommun som står rustat för en fossilfri framtid. Vi ska satsa mer på kollektivtrafik. Det ska finnas solceller på hustaken och fler cyklar på gatorna. Det ska vara enkelt, billigt och roligt att välja det som är bra för klimatet.

 

Miljö och natur

Naturen ger oss frisk luft, rent vatten och bördig jord som vi inte kan leva utan. Därför måste allt kommunen gör hålla sig inom naturens ramar, även när det inte är kortsiktigt lönsamt. Sigtuna ska ta ansvar för sin miljöpåverkan både inom och utanför kommunens gränser. Det kommunen köper in ska vara fritt från gifter och farliga kemikalier. Maten ska så långt det är möjligt vara ekologisk. Värdefulla parker och naturområden ska värnas. Sigtuna ska vara en av landets miljövänligaste kommuner.

 

Förskola och skola

Förskolan och skolan lägger grunden för barnens lärande och utveckling. I Sigtuna kommun ska skolan vara rättvis och inte vinstdrivande. Skolor med störst behov ska få mer resurser. Alla lärare ska ges chans till regelbunden kompetensutveckling men framförallt en bättre arbetsmiljö och en högre lön. Vi kommer prioritera våra barn och ungdomar framför skattesänkningar.

 

Trygghet

Miljöpartiet tar känslan av otrygghet på största allvar. Just nu behöver vi fler poliser och stora satsningar på trygghet. Men den verkliga tryggheten handlar om att bryta segregationen, fler arbetstillfällen, bra skolor och blandade boendemiljöer som ger gemenskap, samhörighet och meningsfullhet.

 

Trafik

Hur vi reser betyder mycket för miljön och klimatet. Miljöpartiet prioriterar en utbyggd kollektivtrafik, med en fungerande pendeltågstrafik och fria pendlarparkeringar för alla från Sigtunas kommun. Vi säger nej till ytterligare stora vägprojekt i Märsta. Skolvägar ska vara säkra och trygga för alla barn. Gående och cyklister måste ges större plats på våra gator och vägar.

 

Psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan är en växande folksjukdom som drabbar unga, äldre och kvinnor särskilt hårt. För den som drabbas av psykisk ohälsa ska det vara lätt att få vård och stöd. Elevhälsan ska stärkas. Arbetsvillkoren måste förbättras, bland annat genom arbetsförkortning, för de inom förskolan, skolan och äldreomsorgen som idag har en stressig arbetsmiljö.

 

Bostäder och byggande

Miljöpartiet vill sakta ner utbyggnadstakten av täta områden med höghus och segregation. Vi vill stärka Märsta som trädgårdsstad med en mångfald av boendeformer och en mindre skala å hus. Det ska byggas fler enkla radhus och lägre byggnader med närhet till kollektivtrafik. Miljöpartiet vill bygga fler billigare boenden för unga och äldre.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: