Verksamhetsplan 2020-2021 MP Sigtuna

Verksamhetsplan  2020-2021

Regelbundna möten varje månad mellan varje kommunstyrelse- och kommunfullmäktige- sammanträden i ett årshjul som skickats ut till alla medlemmar. Att känna till mötesdatum och kunna planera långt i förväg möjliggör medlemsdiskussioner inför ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige. (årshjulet bifogas)

Skriva motioner och interpellationer till varje kommunfullmäktige. Samtala med andra kommuner och få inspiration. Vi kommer fortsätta vårt goda samarbete med Upplands-Väsby med regelbundna träffar och delge varandra goda exempel.

Besöka Åland i april för att träffa kommunala och regionala politiker som arbetar med miljöfrågor för att hämta inspiration. Upplands Väsby och andra föreningar kommer erbjudas möjlighet att följa med.

Medlemsmötena ska vara mobila och ske på olika platser i kommunen där deltagare får möjlighet att möta företag eller organisationer som verkar i kommunen. Detta för att kunna bättre förstå vad som känns angeläget för olika aktörer i kommunen som vi eventuellt inte träffar så ofta.

Uppdatera vår kommunbudget i mars/april för att vara klar lagom till kommunfullmäktige i juni då Mål och budget 2021-2025 ska tas. Arbeta med fokus på FN:s Agenda 2030, målen för hållbar utveckling.

Uppdatera vårt program för bostadsförsörjning 2021-2025 för att visa på våra idéer om hur kommunen bör utvecklas.

Rekrytera minst 20 nya medlemmar.

Arbeta strukturerat för att MP ska lyckas i valet i 2022. Arbeta för att bli mer aktiva på sociala medier genom att uppdatera vår hemsida och face-book sida. Arbeta mer med att gå in i diskussioner och debatter i sociala medier.

Bjuda in kommuninvånare till tematräffar.

Fortsätta vårt valtekniska samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet genom att prata med varandra inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Kring de föreslagna beslut och frågor där vi är överens skriva gemensamma yrkanden, interpellationer och pressmeddelanden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: