Malmötågen

Lyssna

Fråga till kommunalrådet Anders Johnsson om tågtrafiken till Malmö

Det har talats en hel del på sistone om att befolkningen minskar i kommunen och att det vikande skatteunderlaget  ger kommunen  sämre förutsättningar att ge den förväntade servicen till kommuninnevånarna. Man kan anta att kortare restid med tåg från Simrishamn till Malmö skulle locka fler att bosätta sig i vår kommun. En kortare restid borde kunna uppnås genom att bygga om den nuvarande banan så att tågen kunde mötas på fler ställen och att tidsuppehållet i Tomelilla därigenom kunde slopas.  Alla bussanknytningar från byarna till tåget morgon och kväll borde dessutom läggas om så att kortaste möjliga restid uppnåddes och pendlandet underlättades. Min fråga är  Hur arbetar kommunen regionalt och på riksnivå med denna fråga  och när kan dessa sedan länge omtalade förbättringar tänkas bli genomförda? Simrishamn den 5 oktober 2013 /Lisa Kvarnbäck, ledamot i fullmäktige för Miljöpartiet de Gröna

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: