Gratis buss för äldre i Sjöbo har utreds

Miljöpartiet i Sjöbo har arbetat för att det ska bli gratis för äldre att åka buss. Gratis buss för äldre skulle öka deras rörlighet och kunna ge både bättre fysisk och psykisk hälsa. Nu har frågan äntligen utretts på Miljöpartiets initiativ och det återstår att se om övriga partiet i Sjöbo tycker att detta är värt att prioritera.

Om alla Sjöbobor över 70 år skulle få gratis kollektivtrafik inom kommunen skulle det kosta omkring 4,5 miljoner kronor per år. Det visar utredningen som nu är klar.

Det är Miljöpartiets Jan Friheden som i en motion yrkat att kommun ska utreda vad det skulle kosta kommunen om äldre fick åka gratis med kollektivtrafiken. Han skriver i motionen att femton kommuner i Sverige har infört föremånen, bland annat i Ystad.

”Sjöbo kommun bör följa det goda exemplet. Ett rörligare liv för äldre pensionärer betyder mycket för deras sociala liv och hälsa.”

Kommunen skulle då ingå ett avtal med Skånetrafiken om så kallat seniorkort och ges till Sjöbobor som 70 år eller äldre.

Nu har kommunen utrett vad satsningen skulle kosta. Det handlar om 4,5 miljoner kronor. Skulle åldersgränsen däremot höjas till 75 år skulle det kosta 2,8 miljoner kronor.

Jan Friheden önskade även att kommunen skulle utreda vad det kostar att låta de äldre åka buss gratis till Ystad och Lund.

”Idag finns det inte något erbjudande hos Skånetrafiken för seniorresor utanför den egna hemkommunen, varför det inte är möjligt att presentera kostnaden”, uppger kommunsekreteraren Simon Berg.

 

Artikel i Ystads Allehanda

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: